Partnerskap ger mervärde för kunden

För att fortsätta leverera ett stort värde till sina kunder ser Telia till att aktivt leta och knyta till sig passande bolag, bland annat genom partnerskap och minoritetsinvesteringar.

Den digitala transformationen påverkar givetvis även en ICT-aktör. Telia har därför en speciell enhet, Purple+, som arbetar med att identifiera, utveckla och testa framtidens tjänster och erbjudanden.

– Vi har några olika ben i verksamheten. Bland annat ska vi vara en inkubator för interna innovationsprojekt, men det som syns mest är ju de investeringar vi gör i innovationsinriktade företag, säger Lars Roth, vice president och ansvarig för Innovestments på Purple+.

Han har arbetat 15 år i koncernen, framför allt med affärsutveckling och strategi, och hans nuvarande roll innebär i korthet att utveckla strategiska samarbeten och i vissa fall genomföra investeringar i partnerföretag. Detta har hittills involverat bland andra Soundtrack Your Brand, Spotify och Zound Industries.

Ligga steget före
Det långsiktiga målet med dessa samarbeten och investeringar är att stötta Telias strategi att bli "a new generation telco", berättar Lars Roth.

– Den enkla, linjära affärsmodell som en operatör har kunnat ha är redan passé. Att bygga ett nät, ta betalt för trafiken och sen lägga på en och annan egenutvecklad tjänst med jämna mellanrum, det räcker inte.

En anledning är den våg av digitala och mobila tjänster som har blivit en allt större och mer integrerad del av våra liv, såväl i arbetet som på fritiden.

– Våra tjänster blir kritiska för kunden i allt fler sammanhang. Som en ledande ICT-aktör måste vi ligga steget före och bygga infrastruktur och tjänsteutbud som kan hantera dessa sammanhang, även alla de gånger när kunden kopplar på tjänster som inte kommer från oss. Vi har ett ansvar för att helhetsupplevelsen blir så bra som möjligt, säger han.

Utgå från användardata
Ett tydligt exempel är investeringen i Zound Industries, som möjliggör att erbjuda en bättre total musikupplevelse för sina kunder – bra uppkoppling, bra musiktjänst och hörlurar som låter riktigt bra.

– Vi är ju inte något riskkapitalbolag, vars syfte är att öka portföljens storlek. Alla typer av samarbeten och investeringar utgår från att de ska generera ökade värden för kunden.

Lars Roth är övertygad om att kommande tjänster i allt högre grad kommer utgå från användardata.

– Det är ytterst få tjänster som kommer att upplevas som riktigt bra om man inte drar nytta av användardata för att personalisera upplevelsen. När Internet of Things sprids till allt fler prylar runt omkring oss kommer det att bli naturligt att data flödar på ett annat sätt, säger han och tillägger:

– Men vi är inne i en övergångsperiod, och därför är vi ytterst noga med kundernas integritet – vi har faktiskt betydligt bättre användarvillkor i det avseendet än vad lagen kräver.

Läs mer om Digital satsning

Läs mer om  Nätverket vinner alltid

Läs mer om Roboten som bidrar

Delta på Telia Connect2Business IRL eller online och ta chansen att ta del av det digitala pionjärernas sätt att skapa nya värden, 11 April 12:30-17:00. Välkommen!

Läs mer och anmäl dig här