Digitala transformationens hörnstenar

Vad innebär den digitala transformationen egentligen i praktiken? I grund och botten handlar det om att förändra erbjudanden och verksamhetsmodeller. Två förändringsprocesser som innebär såväl utmaningar som möjligheter.

Nu har vi nått ett läge där de tekniska förutsättningarna finns för att ta steget vidare i den digitala transformationen. Det finns välutvecklade bredbandstjänster som gör att vi kan vara säkra på att kunna arbeta mobilt och ha tillgång till information och data via olika molntjänster. Det steg som därmed är möjligt att ta består av två olika delar: att förändra erbjudandet respektive verksamhetsmodellen.

När det gäller erbjudandet handlar förändringen om att revidera synen på vilket kundvärde man levererar. Ett borrföretag säljer inte borrar, de erbjuder kunden värdet av att kunna göra hål. Flygbolaget hanterar inte flygtrafik, de erbjuder en reseupplevelse.

– Det går inte längre att differentiera sig med sitt produktutbud, utan det gäller att kunna erbjuda en attraktiv tjänst eller upplevelse, säger Magnus Leonhardt, strategichef på Telias företagsaffär.

Utöka erbjudandet
Denna förändring innebär en varierande grad av utmaning. Ett väletablerat företag som identifierar sig med sitt produkterbjudande kan ha en längre resa framför sig än ett litet startup-företag. Då är det naturliga att börja med att utöka erbjudandet. Till exempel i form av uppkopplade bilar, där bilföretaget kan erbjuda något utöver värdet av att kunna transportera sig och sina saker – bland annat navigation, underhållning och surf i bilen.

Ett andra steg i denna förändring blir att omdefiniera erbjudandet och tillhandahålla innovativa tjänster. Ett exempel på detta är det svenska företaget Kry som erbjuder en ”vårdcentral på nätet” med läkarbesök via HD-video.

Verksamhetsmodell med konkurrenskraft
Även verksamhetsmodellen – processer, system, strukturer och arbetsmiljö – behöver förändras för att ett företag ska kunna ha maximal konkurrenskraft framöver.

– Cyklerna för att kunna ha ett erbjudande som är värdeskapande blir allt kortare, och det kommer inte finnas utrymme att agera förvaltande. Flexibilitet och korta beslutsvägar kommer att vara avgörande egenskaper för ett framgångsrikt företag, säger Magnus Leonhardt.

Ett annat nyckelbegrepp i den digitala transformationen är transparens. Det gäller då både mot kunder och internt; i den nya marknaden finns inte utrymme för silo-strukturer.

Båda dessa processer – kring erbjudande respektive verksamhetsmodell – bygger för en befintlig organisation på transformation av de nuvarande förhållandena. Först när transformationen har kommit långt inom båda områdena kan företaget närma sig en disruptiv affärsmodell. En modell där traditionella strukturer och synsätt har ifrågasatts och ratats i de fall som de inte tillför något värdeskapande för kunden.

Läs mer i rapporten Digital transformation – en ny affärslogik för svenska företag och organisationer.

Läs mer om Den fjärde industriella revolutionen

Läsr mer om Partnerskap ger mervärde för kunden