Den fjärde industriella revolutionen

Tillverkningsindustrin kan få ökad konkurrenskraft och bättre hållbarhet. Mer automation med internet of things och bildande av nya värdeskapande nätverk är att vänta. Samtidigt som ökad effektivitet och bättre resursutnyttjande är givna vinster.

Det talas om en fjärde revolution som pågår inom industrin just nu. Den digitala transformationens inverkan spås ge enorma effekter, inte minst inom tillverkningsindustrin. Digitaliseringen av industrin i Europa förväntas generera ökade intäkter i storleksordningen 110 miljarder euro per år under några år framöver. I Sverige uppskattar man att det rör sig om en ökning på 30 miljarder kronor per år. [1]

– Med den här tekniken går det att nå ökad konkurrenskraft, bland annat för att det ger möjlighet till kraftigt ökad automatisering av och stöd för manuella arbetsmoment, säger Anders Skoogh, docent på Institutionen för produkt- och produktionsutveckling på Chalmers.

Gynnar entreprenörsandan
Det ger också ökade möjligheter till nya affärsmodeller, bland annat genom att betydligt snabbare än i dag kunna anpassa tillverkningen till enskilda kunders behov.

– Jag tror att användningen av den nya tekniken kommer att gynna entreprenörsandan i branschen. Mindre företag kan hitta affärsmöjligheter som leverantörer av specialisttjänster åt större organisationer.

Anders Skoogh kan tänka sig att det kommer att dyka upp ett ”Uber med underentreprenörer” exempelvis inom underhållsbranschen, alltså en plattform för effektiv tjänsteförmedling.

– Kompetensbehovet kommer att förändras snabbt, och dagens branschkunskaper måste kompletteras. De allra flesta företag kommer inte kunna ha all kompetens internt, utan man måste bygga upp olika värdenätverk som gör att man snabbt kan anpassa sig när marknaden och behoven förändras.

Utnyttjar 55 procent
Ytterligare en effekt av Internet of things i industrin är att man kommer att kunna utnyttja sina resurser betydligt mer effektivt.

– Där finns mycket att göra; i dagens läge utnyttjar man i genomsnitt 55 procent av sin produktionskapacitet i tillverkningsindustrin. Den föga imponerande siffran beror bland annat på att maskiner står still eller att de måste vänta på annan trasig utrustning.

Med sensorer som övervakar och kommunicerar maskinstatus kan underhållet bli mycket effektivare, och många stillestånd kan undvikas, förklarar Anders Skoogh.

– Genom att utnyttja maskinerna bättre får man dessutom en bättre energieffektivitet. Man brukar räkna med att cirka en tredjedel av energiåtgång i en tillverkande industri är mer eller mindre slöseri.

Förändras med hög hastighet
Han understryker emellertid att vi i Sverige står bra rustade inför de kommande förändringarna.

– Jag tycker ibland att det låter som att industrin ligger dåligt till, men så anser jag inte att det är. Det finns en god erfarenhet av att hantera data och jobba med virtuella verktyg, generellt är kompetensnivån hög och det finns en vana att kommunicera digitalt.

Därmed inte sagt att det går att luta sig tillbaka, slår han fast:

– Dessa förändringar kommer att ske med hög hastighet, så det gäller att testa tillgängliga lösningar för att veta vad man ska göra när det väl är dags. Antingen ser man till att vara ”first mover” eller ”second mover” och tar tillvara på fördelarna med respektive position – för det finns inga fördelar överhuvudtaget med att vara en ”late mover”!

[1] Källa: https://www.telia.se/foretag/trender-och-nytta/2015/Oktober/ny-rapport-digital-transformation

Läs mer om Partnerskap som ger mervärde för kunden

Läs mer om Digital satsning

Nätverken vinner alltid

 

Delta på Telia Connect2Business IRL eller online och ta chansen att ta del av det digitala pionjärernas sätt att skapa nya värden, 11 April 12:30-17:00. Välkommen!

Läs mer och anmäl dig här