Varnar när du glömt ett piller

Alltför många missar att ta sina mediciner tid, vilket får konsekvenser för både dem själva och för sjukvården. Uppkopplade medicinförpackningar kan minska problemet och dessutom förenkla för hemtjänsten.

Att skriva ut rätt medicin räcker inte för att få patienter att bli bättre. Det gäller också att de verkligen tar medicinen. Problemet med bristande följsamhet, eller ”compliance” som man allt oftare pratar om även på svenska, får omfattande konsekvenser.

 – I dagens läge räknar man med att cirka sex procent av alla sjukhusinläggningar orsakas av låg följsamhet, säger Jesper Hassel, vd på Göteborgsbaserade Mevia.

 Alla dessa fall handlar förstås inte om att patienterna har missat att ta sina mediciner, men det är en av orsakerna. Mevia har skapat en teknik för uppkopplade medicinförpackningar som man räknar med ska kunna minska problemet.

 – Med rätt medicinering kan man bidra till att färre insjuknar, vilket minskar trycket på vården – och samtidigt besparas en massa patienter onödigt lidande.

 Får meddelande som påminner

Tekniken bygger på att trycka konduktiva kretsar på kartong eller plast som sedan kombineras med blisterkartor, dosetter eller dospåsar. När patienten trycker ut en tablett eller en dos med tabletter bryts en elektrisk krets. Om det inte görs i tid kan det gå ut en påminnelse i form av ett röstmeddelande, sms eller en pushnotis i mobilen eller hemtelefonen. Man kan också välja att skicka en signal till någon annan som ska agera, till exempel hemtjänsten eller en anhörig.

 – Det är lätt att tro att det här enbart är en fråga för äldre patienter, och självklart ökar problemet med följsamhet hos till exempel de som har demens, men vi ser samtidigt att även om man 30 år och fullt aktiv kan man ha problem att komma ihåg att ta sin medicin.

 Kan sänka utvecklingskostnader

Ett annat viktigt användningsområde för Mevias uppkopplade förpackningar rör utveckling av nya mediciner.

 – När ett läkemedelsbolag ska testa en ny medicin har de alltid fler försökspersoner än nödvändigt, eftersom de är medvetna om den bristande följsamheten. Med Mevias uppkopplade förpackningar går det att se i realtid att och när försökspersonerna tar sin medicin, och antalet försökspersoner kan minska – vilket innebär enorma besparingar i både tid och pengar för bolagen.

Även inom hemtjänsten finns det stora tidsvinster att göra, samtidigt som kvaliteten på omsorgen kan öka, menar Jesper Hassel.

 – Det är inte ovanligt att personalen behöver åka ut till patienter enbart i syfte att kontrollera att de har tagit sina mediciner. Genom att ha den kontrollen på distans kan stressen minska, och det kan frigöra tid för att sitta ner och prata med patienterna under hembesöken. Dessutom gör det att patienterna blir mer självständiga – en del kan tycka att ”kontrollbesöken” blir kränkande.

 Säljs i Storbritannien

Dosetter med Mevias system har börjat säljas i mindre omfattning på apotek i Storbritannien, där apotekspersonalen har andra befogenheter än i Sverige.

 – De får bryta primärförpackningarna och placera tabletterna i dosetter, men så får man inte göra i Sverige, säger Jesper Hassel.

 Mevia arbetar nu i ett projekt som är delfinansierat av Vinnova för att se hur deras teknik kan användas för att stötta den svenska hemtjänsten på bästa sätt.

 – Den svenska marknaden är lite svårbearbetad, eftersom det är knepigt kring vem som betalar och vem som får nyttan – antingen måste vi köra långa studier för att påvisa hälsoekonomi eller så får patienter betala för lösningen själva.