Glasögon för smartare vård

Med smart användning av Google Glass kan bland annat en läkares vardag effektiviseras, samtidigt som vårdkvaliteten kan ökas. Tekniken utvecklas i ett projekt på Blekingesjukhuset.

På Blekingesjukhuset i Karlskrona är en del medarbetare på intensivvårdsavdelningen delaktiga i utvecklingen av en applikation för Google Glass. Tanken är att de smarta glasögonen ska kunna fungera som ett beslutsstöd i kritiska situationer.

En läkare kan till exempel få upp information från patienternas övervakning av puls, blodtryck och syremättnad i glasögonen. Om det kommer ett larm så visas det också i glasögonen.

– De smarta glasögonen kan både underlätta arbetet och öka patientsäkerheten, säger Eva Douglas, avdelningschef på intensivvårdsavdelningen.

Lugnare miljö i vården
Att vårdpersonalen kan få information och larm direkt i glasögonen bidrar till en lugnare miljö för alla parter, menar Eva Douglas. Till exempel har en läkare händerna fria och slipper dessutom vända sig till olika enheter för att kontrollera information och larmstatus.

Tanken är att det så småningom ska gå att ta bilder och filma med glasögonen, och därefter direkt med röstkommandon kunna skicka över materialet till en kollega som man vill rådgöra med. Eva Douglas ser stora möjligheter med den funktionen:

– Tänk vad bra det vore om ambulanspersonalen kunde ha glasögonen som de filmar med när de är ute på en olycksplats. Då får teamet på sjukhuset på ett enkelt sätt en bra bild av situationen och kan förbereda sig.

Vårdpersonal delaktig
Glasögonen finns än så länge enbart i prototyp- och utvecklingsstadiet, och har inte börjat användas i vården ännu.

– Det är ett mycket spännande projekt, där vårdpersonalen som ska använda produkten får vara med i utvecklingsprocessen och använda den.

Landstinget Blekinge samarbetar sedan början av 2015 med lokala företagare i utvecklingsprojektet SUCCCE (Smart Use of Communication in Complex Care Environment) för att säkra alla funktioner kring de smarta glasögonen i vården. De har anslag från Vinnova, genom deras satsning på utmaningsdriven innovation, och söker medel från EU och andra finansiärer.

– Det är inte enbart funktionerna som vi måste arbeta vidare med, utan det gäller även att titta närmare på vad en användning av smarta glasögon innebär arbetsmiljömässigt och ur sekretessynpunkt. Min förhoppning är att glasögonen kommer att användas i den dagliga verksamheten om ett par år, säger Eva Douglas.

Foto: Google