Forskare skapar IoT- guide

Under hösten 2016 lanseras en svensk guide för företag som är intresserade av Internet of Things – vilket alla företag borde vara, anser Ulrika H. Westergren på Umeå universitet. Hon är en av dem som arbetar med att färdigställa guiden.

Många svenska företag står inför en stor förändring som är kopplad till den digitala transformationen. En hel del av dem behöver se hur deras produkterbjudande kan omvandlas till ett tjänsteerbjudande, och det är framför allt dessa som är målgruppen för den nya guiden om Internet of Things som lanseras under hösten 2016.

 – Vi märker att det är väldigt många svenska företag som är nyfikna på i första hand nya tekniker, men som inte verkar ha tänkt igenom vilken affärsnytta det går att skapa. Då hoppas vi att den nya guiden ska vara till nytta, säger Ulrika H. Westergren, universitetslektor på institutionen för informatik vid Umeå universitet.

 Tips och goda exempel

Westergren och hennes kollegor arbetar nu med att färdigställa detta Vinnova-projekt i form av en trycksak som även kommer kunna gå att ladda ned. Den kommer att innehålla konkreta tips på hur man kan använda nya digitala tekniker i olika typer av affärer, likväl som en rad goda exempel på svenska företag som har gjort framgångsrika IoT-satsningar.

 – Det har skrivits en hel del om Internet of Things, men vi tyckte att det saknades bra business case, där man berättar om hur man har gått tillväga och vilka strategier man har haft. Vi har därför gjort intervjuer med olika företag som delar med sig av tips och råd.

 Utmaningen som dagens företag står inför ser Westergren som något av en trestegsraket: först gäller det att skaffa kunskap om den tekniska utvecklingen, därefter att omsätta den till något som är relevant för den egna verksamheten och till sist att agera och verkligen göra en satsning.

 Partnerskap och samarbeten

En av nycklarna för att komma i mål med en IoT-satsning är enligt Westergren att vara öppen för partnerskap och nära samarbeten med andra företag.

 – Det är inte rimligt att utgå från att man ska ha all kompetens inom det egna företaget – och dessutom se till att hålla kunskaperna uppdaterade hela tiden. Internet of Things skapar förutsättningar för samarbete i ekosystem, där man drar nytta av varandras kompetenser för att skapa och leverera en fungerande helhet.

 Hon berättar att den guide de gör inte ska betraktas som ett stöd för ta fram en digital strategi.

 – Internet of Things är inte något som ligger vid sidan om eller kompletterar företags verksamhet – det måste finnas inne i kärnan av verksamheten. Man måste införliva de digitala arbetsmetoderna och förhållningssätten i sina ordinarie processer, vilket kan vara en stor utmaning för en del företag. För att lyckas måste dessa frågor ägas av företagsledningen.

 Rapport framtagen av Telia om Connected Things: http://c2b.telia.se/media/1190/report-connected-things_2016.pdf