Ny rapport om sakernas internet

För tredje året i rad ger TeliaSonera tillsammans med Arthur D. Little ut en rapport som ger en aktuell bild över IoT-marknaden och – dess utveckling i Norden.

Trenden är tydlig. Uppkopplade saker kommunicerar i allt större utsträckning med varandra och skapar helt nya affärsmodeller och ekosystem. Det innebär till exempel att den uppkopplade bilen på sikt blir en del av ett intelligent transportsystem, vårdutrustning kommer att ingå i patientnära vårdprocesser oberoende av vårdgivare inom hälso- och sjukvård och uppkopplade hus och byggnader skapar smarta städer.

Norden fortsätter som en ledande marknad. Uppskattningen är att intäkter från sakernas internet globalt kommer att växa med 17 % per år till 2020. Den nordiska marknaden för sakernas internet kommer då att omsätta 12 miljarder euro och bestå av 150 miljoner uppkopplade och kommunicerade saker.