Nya appar ska göra polisen mer effektiv

Nu kan poliser i yttre tjänst lägga mindre tid på administrativt krångel och väntan för att få fram information om bilar och personer – tack vare nya mobiler och några nyutvecklade appar.

Svensk polis har länge saknat effektiva mobila lösningar för it-stöd. Även om det har funnits bärbara datorer att ta med ut i fält har mycket av informationsutbytet skett via radio.

Sedan 2015 pågår en satsning på att utöka it-stödet, och under våren 2016 lanserades bland annat några nya appar som underlättar informationshanteringen.

– För att få upplysning om en viss bil eller person var en polis tidigare tvungen att köa till ledningscentralen, därefter läsa upp sin förfrågan och sedan vänta på svar. Nu kan han eller hon få informationen på egen hand, direkt i telefonen. Det är smidigare och kortar tiden för varje kontroll, vilket alltså effektiviserar arbetet för poliserna i yttre tjänst, säger Pernilla Stridh, förändringsledare på Polisens it-avdelning.

Bilder direkt till servern
Även bildhanteringen, till exempel vid fotodokumentation i samband med trafikolyckor, har förenklats med en nyutvecklad app.

– Förut var man tvungen att använda en särskild kamera, från vars minneskort bilderna manuellt behövde laddas upp innan de kunde användas. Nu kan poliserna ta kort via en kamera-app i telefonen som direkt laddar upp bilderna till polisens server.

Parallellt med de nya apparna pågår andra investeringar för att förbättra it-stödet för poliserna. Bland annat har 10 000 poliser under det senaste året fått nya mobiler, i syfte att underlätta och effektivisera deras rutiner.

Frigör tid för ”polisarbete”
Det övergripande målet med satsningarna är rätt enkelt: att frigöra tid så att poliserna kan ägna sig mer åt sitt ”polisiära uppdrag” med att bland annat upprätthålla lagen och öka tryggheten i samhället.

– Effektiva mobila it-stöd gör att poliserna i yttre tjänst har mer tid för att vara ute i fält, och därmed komma närmre medborgarna, istället för att ägna sig åt administrativt krångel, säger Pernilla Stridh.

Framöver väntas Polisens it-avdelning utveckla fler appar för poliserna i yttre tjänst, ett arbete som hela tiden bedrivs i nära samarbete med de poliser som kommer att använda apparna.

– Under hösten planerar vi att komplettera mobillösningarna med bland annat chatt, kartfunktioner, händelserapportering och utökade funktioner inom informationshanteringen.