navigation-profile navigation-search navigation-menu navigation-services navigation-mail navigation-mail navigation-laddarefill navigation-forum navigation-close navigation-plus navigation-minus navigation-chevron-right navigation-newspaper heart

Rapport om arbetsplatsen – i digital förändring

Publicerad: 2016-04-07 08:00 | Kategorier:

Att digitaliseringen omvälver vår tillvaro är ett faktum. Den innebär fantastiska möjligheter, men ställer också höga krav, bland annat vad gäller införandet av en ny digital arbetsplats.

Arbetsplatsen som länge varit synonymt med specifika fysiska platser är i stark förändring och drivs av nya beteenden hos både kunder och anställda, i samspel med utvecklingen av nya ICT-tjänster. Görs strategiska investeringar så skapas förutsättningar för att ställa om till en ny digital verksamhetsmodell, med effektivare, mer flexibla arbetssätt. Det bidrar till nöjdare och mer produktiva medarbetare – och i förlängningen nöjdare och mer lönsamma kunder.

Nio av tio medelstora och stora företag i Sverige har redan i dag egna initiativ för att skapa en digital arbetsplats. I realiteten saknas dock ofta en tydlig strategi och policys som möjliggör att användandet av ICT-tjänster omsätts till en verklig förändring av arbetsplatsen, och till transformation av företagets verksamhetsmodell.

Telia och Arthur D Little har tillsammans gett ut en rapport där vi sammanfattar mognaden inom området på den svenska marknaden, och summerar möjligheterna och utmaningarna med den digitala arbetsplatsen. I rapporten kan du ta del av hur digitala ledare resonerar kring den digitala arbetsplatsen och vilken typ av strategiska investeringar som görs. Både inom små och stora verksamheter.

Ladda ned hela rapporten nu

Fyll i din epost så skickar vi hela rapporten till dig.

Vad roligt att du vill veta mer!

Något har gått fel. Var vänlig försök igen.

arrow-downt arrow-downt information navigation-arrow-down navigation-arrow-right