Disruption – dagens fula ankunge

Den disruptiva idén är något som präglar dagens framgångsrika uppstickare. Det de har gemensamt är inte att de förutser hur framtiden ska bli, det är att de skapar framtiden.

I den digitala transformationen, som drar fram över samhällets alla delar, är disruption ett centralt begrepp; ett omkullkastande av tidigare mönster och affärsmodeller, där de som utmanas knappt hinner märka vad som händer förrän det – kanske – är för sent.

En disruptiv affärsidé är som en ful ankunge: Det är något som är väsentligt annorlunda, till en början utskrattat, men som har en ljus framtid. Så beskriver Christian Sandström, docent i teknikskiften vid Chalmers och Ratio, en av de största utmaningarna i näringslivet just nu.

– En disruptiv idé är mycket svårbedömd, eftersom den inte nödvändigtvis är bättre enligt de existerande kvalitetsparametrarna. Det mest framträdande draget är att den är just annorlunda, säger han.

Han nämner Apples iPhone som exempel; en smartphone som när den lanserades enligt alla mätbara parametrar var sämre än Nokias konkurrerande modell.

– Men det Apple gjorde var att de arrangerade branschen på ett annat sätt. Istället för att direkt konkurrera med Nokia omdefinierade man marknaden och kundernas preferenser.

Skapa ny marknad
Vissa gånger kan de disruptiva idéerna få grogrund i ett visst segment, där de ”växer till sig” innan de snabbt sprider sig på en större marknad.

– Ett sådant exempel är digitalfoto. På 1990-talet var det fortfarande en dyr och klumpig teknik, men en del studiofotografer insåg att den kunde vara användbar. När tekniken sedan var mogen att gå ut på den allmänna marknaden tog det inte lång tid innan den fotokemiska filmens giganter var nere för räkning.

I andra fall kan idéerna skapa en helt ny marknad, som i fallet med transistorradion.

– Den gav betydligt sämre ljudkvalitet än den utrustning som fanns i hemmen på 1950- och 60-talen, men den hade en helt ny egenskap: den var bärbar. Den blev en kultpryl bland ungdomar, som tidigare inte hade haft med radioinköp att göra – det var något som föräldrarna stod för.

Missar nytänkandet
Ett nutida exempel på ett företag med en disruptiv idé är förstås Airbnb.

– I hotellbranschen sade man ”Visst, det växer snabbt, men det är inte vår grej de håller på med” – och det är ju just där utmaningen ligger! Om man analyserar enligt gamla parametrar så missar man de nytänkande aktörer som tar sig fram och vänder upp och ner på hela marknaden.

Christian Sandström anser att etablerade företag mycket väl kan utveckla disruptiva idéer själva med interna krafter. Men att det antagligen kommer att ta för lång tid.

– Det är i de allra flesta fall bättre att förvärva eller liera sig med organisationer som redan är på rätt väg. Man måste hålla fokus på hastigheten i de här förändringarna. Titta bara på Google; de har ett rykte om sig att vara innovativa, men de var tvungna att förvärva bland annat Youtube för att behålla sin konkurrenskraft.

Läs mer om Svenska startups

Läs mer om Uppkopplad försäkring
 

Delta på Telia Connect2Business IRL eller online och ta chansen att ta del av det digitala pionjärernas sätt att skapa nya värden, 11 April 12:30-17:00. Välkommen!

Läs mer och anmäl dig här