Infobahn

Ett samtal med Gunilla Christiansson kundansvarig och affärsstrateg på kommunikationsbyrån Infobahn.

För 31 år sedan startade du Infobahn, berätta lite om varför du gjorde det och hur det gick till?

Jag jobbade som projektledare på en annan byrå och hade även utbildat mig på Berghs (School of Communication) och började få egna tankar om hur man borde arbeta. Det slutade med att vi hade så olika sätt att se på uppdragen vi arbetade med och den kommunikation vi skapade. Jag som projektledare hade inte någon möjlighet att i grunden förändra hur vi jobbade mot våra kunder att jag tänkte helt enkelt att det där gör jag bättre själv. Tog med mig en AD (art director) och startade Infobahn i augusti 1990.

Vad var det du tyckte inte stämde i sättet att arbeta?

Arbetssättet bestod mest i att bara göra ut precis det som kunden bad om utan att ta hänsyn till affären bakom.

Själv var jag nyfiken i att gräva djupare. Vilket är syftet? Vad vill vi uppnå med uppdragen och den kommunikationen vi tar fram? Det fattades ett affärsstrategiskt tänk med kundens behov i centrum. Och det ville jag nu skapa. Sen är det ju roligt att även affärsutveckla sitt eget bolag. Och det kunde jag ju inte göra ifall jag hade stannat kvar.

Hur har din tillväxtresa sett ut?

Jättedynamisk! Allt eftersom vi har fått och utvecklat våra kunders förtroende har vi behövt utveckla oss själva kompetensmässigt för att möta kundens behov. Det kanske är ett mindre risktagande sätt att arbeta, men det är hållbart. Vi har växt i den takt vi behövt istället för att stå redo med ett stort team från dag ett utan tillräcklig beläggning. Det har varit ett vinnande koncept för oss.

Vi är också väldigt tydliga med vad vi jobbar mot. Alla som arbetar här vet vilka mål vi har och vi är ett team – både i upp och nedgång. Alla på Infobahn är superproffsiga och vill varandra, kunden och Infobahn väl. De tycker det är kul att gå till jobbet och det visar sig i resultaten. Och det gör även att alla vet precis vad de ska göra själva för att påverka målen. Hur de tänker effektivt kring timmar och arbete. Vi har en tydlig arbetsprocess. Följer vi den så blir det både effektivt och roligt, med kvalitet under hela uppdraget.

När ni behöver ny kompetens, knyter ni nya medarbetare till er eller utvecklar kompetensutvecklar ni internet?

Mitt uppdrag är det affärsstrategiska vilket gjort att jag ser till att vi både utvecklats inifrån och bygger på utifrån. Kompetensutvecklingen kommer dels från fina kundrelationer och samarbeten. Men även nya medarbetare som har kommit till och bidragit med sin kompetens och lärt oss alla mer. Vi lär helt enkelt mycket av varandra. Både medarbetare emellan och medarbetare med kunder.

Har ni något speciellt sätt som ni lär av varandra?

Alla har sina expertområden, men samtidigt är många bra på fler saker. Mark är en duktig retuchör, men han är även bra på att illustrera. Annica är skicklig på att illustrera och är samtidigt en otroligt slipad orginalare och till exempel böcker och tidningar.

Om någon till exempel går en kurs, så ingår det även att det som den lärt sig ska kunnas förmedlas till de andra. Det kan vara kurser som handlar om fonter och grafik, eller att studera själva hantverket kring typsnitt.

Varje måndag morgon har vi gemensam frukost. Den som ansvarar för veckans frukost och har köksvecka hittar då även på något att dela med sig av till de andra. En bra start på veckan som stimulerar nytt lärarnde och kunskapsutbyte. Men framförallt nyfikenhet.

Vad letar du efter för talanger?

Vi letar efter rätt person snarare än en kompetensprofil. Nu ser vi till exempel att motion och video kommer starkt och då tillsätter vi personer som kan det. Men vi letar först och främst efter rätt person och så utgår vi från att hen lär sig under tiden. Självklart måsta man ju kunna leverera det man ska men vi tror på utveckling och vet att det är minst lika viktigt att vi funkar tillsammans. Eftersom vi umgås åtta timmar om dan och arbetar väldigt nära varandra.

I enstaka fall när vi har haft för bråttom i rekryteringen, då har det hänt att vi har gått emot vår magkänsla. Då har inte relationen blivit så långvarig. När vi rekryterar i lugn och ro, känner att det klickar, ja då brukar det bli bra. 

Vad tror du att det är som gör att flera medarbetare arbetat hos er så länge?

Vi arbetar väldigt mycket med frihet under ansvar, på riktigt. Vi har också en väldigt familjär stämning. Det går liksom inte att försvinna utan vi ser varandra. Det är inte bara en arbetsrelation vi har, utan den är både privat och personlig. På den nivån som alla själva vill lägga den på. En del är ju mer privata personer. 

Vi arbetar hårt men samtidigt skapar vi utrymme för det som inte är arbete. Vi leker till exempel varje torsdag prick klockan 15. Då bryter vi allt och kan ha ett quiz om reklamhistorian, leker hela havet stormar, kurragömma eller vad som helst. Sen passar vi alltid på att fira med bubbel så fort vi ges chansen!

Ni har alltid varit väldigt ”office first”. Varför tror du det varit så viktigt för er?

Den gemenskapen vi har byggt, den byggs inte på distans. Den byggs när vi umgås och samverkar. Det är samma sak med kunskapsöverföring, det finns inte en studie som visar att det är lika bra på distans. Den bästa idén kan ju komma vid kaffemaskinen, eller att någon överhör ett samtal och flikar in något som gör att vi kommer på en ny idé. Våra kunder tycker också om att komma hit och vara här.

Alla som ska arbeta mot en kund träffar även kunden. Och vi lägger hellre en extra timme för att de ska få en känsla för uppdtaget och kunna sätta ett ansikte på den vi ska jobba med och för. Det ger oss även jättelånga kundrelationer med kunder som följer oss även efter de själva bytt arbetsplats – efter arbetsplats och arbetsplats.

Hur har det då varit att arbeta på distans?
Nu har vi arbetat ett år på distans, mest var vi oroliga att kreativiteten skulle bli lidande och att det skulle innebära mer ensamhet för vissa. Vi undrade också hur sammanhållningen skulle påverkas och att det skulle bli svårare med genomförandet av jobben. Men vi har klarat det mycket bättre än vad jag trodde. Det har varit en utmaning, absolut. Det tycker vi alla.

Nu känner vi, och även kunderna, att det är skönt att vara tillbaka lite som det var innan pandemin. Den här tiden har även hjälp till att utveckla oss. Vi är säkrare på att vi kan ta hand om en kris tillsammans, det känns skönt att veta. Vi har även lärt oss mycket mer om att ta ansvar för saker som vi inte behövt göra på samma sätt förut, blivit bättre på att förstå, även det som vi tidigare tagit för givet. Man behöver till exempel bli extra tydlig i sin kommunikation på distans. Förut har projektledaren tagit det ansvaret men nu har det även flyttats till kreatörerna i stor utsträckning och det är något som vi kommer ta med in i vardagen nu.

Hur är det att jobba med er som kund? 

Vi tror att man utvecklas i ett team man trivs i. Man vill ju vara där man trivs. Du får va som du är, du får ha en dålig dag, är du glad så smittar du av dig och vi backar upp varandra. Även kunden vill vara där de trivs, det är ju först och främst människor vi arbetar emot inte företag. Så det måste klicka.

Sen arbetar vi noga med kundförväntningar och transparens. Det går inte att vara på nåt annat sätt. Vi är öppna med vad de kan förvänta sig av oss, men att de måste okej:a ett projekt innan vi sätter igång. Vi arbetar med både skyldigheter och rättigheter gentemot kund. En förståelse för vad vi kan göra, och utbildar gärna. Vi är bra på att förmedla detta till kunderna på ett sätt som blir odramatiskt och bra i slutändan.

Vi kommer inte med en lösning som ska ge förstapris på en reklamtävling, utan en lösning som kommer utveckla kunden. Det kanske inte är lika sexigt, men det är ett vinnande koncept och bevis på att vi kan och att vi jobbar i så många olika markander och branscher så ni kan ju ta oss ann allt. Vi är ödmjuka och lyhörda, det är lätt att vara kund hos oss.

Hade vi bara gjort saker vi redan kunde hade vi inte utvecklats. Tillsammans med våra kunder har vi jobbat med i princip allt.

Att hitta talanger ska inte stå i vägen

Kunskapsbanken

Smart arbetsliv