17 april 2024

2 min läsning

Arbetsliv

Telias Digitala Index 2023

Vi utforskar hur svenska företags digitala utveckling påverkas av de turbulenta tider vi lever i. Och vad ditt företag kan göra för att bli mer digitala och skydda din verksamhet.

Lila grafisk symbol svart bakgrund

Digital utveckling i en turbulent omvärld

Först pandemi och sen krig på kontinenten, ökad inflation, skenande energipriser och ett alltmer utmanande konjunkturläge. Samtidigt har cyberhoten ökat radikalt och IT-säkerheten har seglat upp som en av de viktigaste samhällsfrågorna. 

Är digitalisering en krockkudde?

Hur har denna turbulenta omvärld påverkat svenska företags digitala utveckling och investeringsvilja? Nästan hälften av alla lågdigitala företag upplever att de drabbats negativt av det rådande omvärldsläget. Men är högdigitala företag mer motståndskraftiga än lågdigitala?

I rapporten läser du bland annat om:

  • Omvärldsläget

  • Digitala utvecklingen

  • Investeringsviljan

  • Cybersäkerhet

  • Hållbarhet

  • Hybridarbete

Ladda ner rapporten här

Om Telias digitala index

Vi sätter den digitala mognaden i svenska företag och offentliga verksamheter under lupp. För femte året i rad har analysföretaget Nepa ställt frågor till beslutsfattare eller personer som har avgörande inflytande över valet av leverantör inom IT, telekom och digitala tjänster på cirka 1000 svenska företag.

Undersökningen genomfördes i januari – februari 2023

Ett index för en digital värld

Frågor som rör automation, informationsflöden, distansarbete och sociala medier ligger till grund för indexet. De intervjuade har fått gradera ett antal påståenden på en tiogradig skala, där 1 är instämmer inte alls och 10 är instämmer helt. Utifrån svaren hamnar de in i en av tre kategorier där vi sedan presenterar förslag på hur företag kan agera för att bästa lyckas i en digital värld.