22 april 2024

4 min läsning

IoT

Smarta fastigheter

Telia Smart Building är en samling tjänster för fastighetsägare som ger möjlighet att koppla upp byggnader genom Internet of Things (IoT) så att de blir smartare och därmed mer energi- och kostnadseffektiva, mer hållbara och får en bättre inomhusmiljö för hyresgäster att vistas i.

Kontor med vit fasad och takterrasser

Smarta fastigheter för bättre miljö och nöjdare hyresgäster

Fastigheter står för en mycket stor del av städernas totala energikonsumtion, vilket innebär stora kostnader för fastighetsägare samt stor miljöpåverkan för samhället. Genom att koppla upp byggnader kan de bli mer energismarta och hållbara – vare sig det handlar om en boendefastighet, samhällsfastighet eller kommersiell fastighet. Hos Telia finns de smarta fastighetstjänsterna och experterna inom IoT, Data Insight, Fastighets-IT samt fiber och bredband, samlade under ett och samma tak.

Vi hjälper dig att ta ert nästa steg för att optimera din fastighet och göra boendet samt upplevelsen i och runt dina fastigheter bättre för dina hyresgäster.

Framtidssäkra din fastighet - möjliggör många fördelar

Med Smart Building erbjuder vi en helhetsleverans där du som fastighetsägare kan konsolidera och säkra din fastighets-IT och koppla upp din fastigheter och system för att monitorera dem digitalt och optimera fastighetsdriften - samtidigt som du framtidssäkrar och ökar värdet på din fastighet.

Du förbättrar även för dina hyresgäster genom att ge dem såväl attraktiva internet- och underhållningstjänster som ett bättre och bekvämare inomhusklimat. Nedan hittar du mer information om de olika tjänsterna som finns under Telia Smart Building.

Några av fördelarna med Telia Smart Building

  • Effektivare fastighetsdrift och underhåll - minskad kostnad och miljöpåverkan genom uppkopplad och optimerad drift.

  • Digital översikt – få en digital vy över ditt fastighetsbestånd för realtidsinsikter och analys över tid för proaktivitet.

  • Förebyggande underhåll - realtidsinformation ger möjlighet att agera snabbt vid fel i fastigheten.

  • Ökad trygghet och IT-säkerhet - ger insikter som ökar tryggheten i fastigheten samt optimerar IT-säkerhet.

  • Nöjdare hyresgäster med snabbt bredband, attraktiva underhållningstjänster samt ett optimerat inomhusklimat.

  • Framtidssäkrade fastigheter som ökar värdet av ditt bestånd

Huslängor med spännande fasader

Building Monitoring - lyssna till din fastighet för effektivare och mer hållbar drift

En av tjänsterna vi erbjuder heter Telia Building Monitoring. Den bygger på Telia IoT-Platform. Tjänsten kan samla in olika typer av data från din fastighet via trådlösa framtidssäkrade sensorer. Med hjälp av lättanvända dashboards som visualiserar den insamlade datan i kombination med automatiserade notifieringar gör att du du enkelt och smidigt kan övervaka exempelvis temperatur, luftfuktighet, luftkvalitet, närvaro i gemensamma utrymmen samt öppna och stängda dörrar i din fastighet.

Det gör att du snabbare kan vidta de åtgärder som behövs om något händer samtidigt som du effektiviserar din drift och öka tryggheten. Tjänsten innehåller också API:er för integration med dina befintliga eller andra byggnadshanteringssystem.

Läs mer om Building Monitoring

Person som använder laptop, sitter i en fönsternisch med katt

Telia Heating Optimization - spara upp till 10% energi med smart värmeoptimering

Optimering av uppvärmning är inte en statisk inställning som man gör en gång. Det kan göras automatiskt och kontinuerligt över dagen baserat på aktuella temperaturförhållanden i fastigheten. Genom Telias tjänst för värmeoptimering, Heating Optimization, mäter du din fastighets inomhustemperatur med hjälp av trådlösa framtidsäkrade sensorer. Baserat på den aktuella informationen optimeras automatiskt uppvärmningen genom fastighetens fjärrvärmesystem i realtid.

På så sätt minskas både energikostnader och koldioxidutsläpp samtidigt som det blir ett jämnare och hälsosammare inomhusklimat i fastigheten. Du får även en digital vy av såväl ert fastighetsbestånds temperatur- och luftfuktighetsdata samt fjärrvärmeinformation, som kan användas för insikter och identifiering av eventuella avvikelser. Allt presenteras samlat på ett ställe i Telia IoT-Platform.

Läs mer om Heating Optimization.

Crowd insights för fastigheter

För att förstå värdet av din fastighets läge behöver du förstå hur många människor som befinner sig i området och vilken typ av tjänster som passar dem.

Telia Crowd Insights möjliggör att du kan mäta hur många som rör sig i området kring din byggnad och jämföra data för olika tider på dygnet samt dagar i veckan. Med korrekta besökartal och rörelsemönster ger Telia Crowd Insights dig starka förhandlingsargument i diskussioner kring hyra eller villkor.

Du kan också få en tydlig förståelse för var dina besökare kommer ifrån och kan jämföra deras profiler med demografisk data för området för att få en bättre bild av vilka typer av besökare som varje läge lockar.

Läs mer om Crowd Insights för fastigheter

Telia Guide till en smartare fastighet - bild på skärm

Osäker på vad du ska börja? Ladda hem vår guide för smartare fastigheter.

Läs mer om vad som gör en fastighet smart och vad du behöver tänka på innan, under och efter du kopplar upp din fastighet. Guiden laddar du ner här: Guide för smartare fastigheter.

Läs mer om smarta fastigheter och hur vi kan hjälpa er

Mer information om Telias tjänster för fastighetsägare, fastighetsutvecklare och bostadsrättsföreningar hittar du på sidan Fastighet.

Vill du ta kontakt för att prata mer om smarta fastigheter når du oss här.