Telia Crowd Insights för fastigheter

Rörelsedata för planering och optimering.

Kvinna med Ipad framför fönster

Bättre och mer datadrivet beslutsfattande

Telia Crowd Insighs använder sig av anonymiserad och aggregerad mobildata för att förstå människors rörelsemönster. Det ger insikter som gör det möjligt att bättre planera allt ifrån trafiklösningar till butikslokaler utifrån data på hur människor faktiskt beter sig.

  • Identifiera bästa butiksläge

    Se hur dina potentiella kunder rör sig i området

  • Fördjupad kundförståelse

    Lär dig mer om de människor som besöker dig.

  • Simulera trafik och rörelser

    Gör modeller som förutser människors rörelser.

Vill du veta mer om Crowd Insights för fastigheter?

Hör av dig så återkommer vi med mer information.

Så kan du använda dig av Crowd Insights

Travel emission insights

Med Telia Travel Emission Insights kan exempelvis kommuner löpande följa hur man ligger till mot sina klimatmål, vilka sträckor som flest människor reser, med vilka transportsätt och hur stora utsläpp som genereras. Därefter kan åtgärder simuleras och rekommendationer om vilka transportförändringar som kommer få störst effekt presenteras.

Retail insights

Crowd Insights for Retail visar dina kunders röreslebeteenden i området kring butiken. Se hur besökstrenden ser ut över tid för olika butiker, under olika säsonger, veckodagar, tider på dygnet eller vid olika väderförhållanden. Och se hur kunderna rör sig, vilka områden de kommer från, och hur många som befinner sig i ett specifikt område.

Samhällsplanering

Tjänster och funktioner i samhället blir effektivare och bekvämare när de utvecklas utifrån faktiska behov och när beslut kan fattas med hjälp av riktiga data. Det går också att följa upp åtgärder snabbare och mer tillförlitligt med Crowd Insights än genom traditionella metoder som obseravtionsstudier eller undersökningar med låg svarsfrekvens och subjektiva bedömningar.

Vi gillar frågor och funderingar

Har du frågor eller vill veta mer om hur du kan använda Crowd Insights i din verksamhet? Tveka inte att höra av dig till oss!

Vanliga frågor och svar