Smart arbetsliv

Kunskapsbank

Vi har alla lärt oss att ägna söndag kväll åt email och hemarbete. Men väldigt få av oss har lärt oss att gå på bio en måndageftermiddag.

Ricardo Semler CEO Semco Partners

Vi står inför en omställning som kan innebära att vi inte är bundna till ett kontor från åtta till fem. Som innebär att vi får utrymme att designa våra liv, som vi egentligen vill leva dem. Och samtidigt öka såväl produktivitet som lönsamhet. 

Så låt oss inte gå tillbaka till arbetet precis som det var innan. Låt oss ta tillvara på det vi lär oss just nu. Och låt detta istället vara en katalysator för en omställning som öppnar upp för ett nytt sätt att arbeta och leva. 

Smart arbetsliv webbinarium

Rapport

Samarbete på den smarta arbetsplatsen

Artikel

Hitta kreativiteten när du kliver ut ur hemmet

Artikel

Återgång till kontoret? Stanna upp och reflektera tillsammans

Tiden som försvann

I över hundra år har vi arbetat åtta timmars arbetsdagar, men sen dess har värdet vi producerar ökat flerfaldigt. Vi får tydligare kundinsikter, smidigare processer och frigör framför allt tid. Men vad gör vi med den nyvunna tiden och den ökade produktiviteten?

Vi vet att fysisk aktivitet främjar hälsan, men det är svårt att hinna med, vi vet att stress kan vara otroligt farligt, men ändå strukturerar vi upp ett liv där vi svettiga hämtar och lämnar på förskolan. Och många slår upp datorn igen både kvällar och helger istället för att ägna tiden åt återhämtning.

Det finns alla möjligheter att strukturera fritid och arbete på ett sätt som göra att vi hinner med båda utan att kompromissa med kvalitet.

Varför mäter vi först och främst prestationen i tid och inte i värde? I en digitaliserad värld där i stort sätt allt kan mätas mäter vi fortfarande arbete i främst i tid, istället för till exempel engagemang och kvalitet.

Den gamla sanningen att de mest engagerade medarbetarna är de som börjar tidigt och jobbar sent har börjat luckras upp. De bästa medarbetarna är helt enkelt måna om att både arbetsliv och privatliv ska vara tillfredställande. Och det är talande att det blir fler och fler frilansare, och byter trygga arbeten och ett tryggt liv mot friheten att planera sina liv själva. 

Guide

Distansarbete sätter säkerheten på prov

Guide

Kommunikation på den nya arbetsplatsen

Guide

Jobba hemifrån-guiden

Guide

Sju tips för bättre distansmöten

Artikel

Tekniken funkar bra, men hur har vi det egentligen?

Guide

Så är vi sociala och arbetar tillsammans på det digitala kontoret

Rapport

Vad unga
egentligen vill ha

Rapport

Digitala arbetsplatsen

Artikel

Skapa rutiner för att må bra och prestera på det virtuella kontoret

Digitalisering eller digitisering?

Den som håller fast vid sina analoga processer även i en digital form har inte digitaliserat utan snarare digitiserat verksamheten. Då riskerar omställningen bli både svår och krånglig, risken att halka efter är stor. Den som istället lyckas med sin digitalisering går istället vinnande framåt. 

Vad är egentligen skillnaden mellan digitalisering och digitisering? När du digitiserar något så gör du samma sak som tidigare, fast i en digital form.
En klocka är fortfarande en klocka vare sig den har visare eller display.

Digitalisering är istället en förändring i vårt beteende. Vad vi förväntar oss och hur vi reagerar och agerar. Vi har i redan digitaliserat våra privatliv, vi har förändrat sättet vi handlar, reser och kommunicerar. Digitalisering är alltså möjliggörande av nya processer där digitala teknologier ligger till grund. Att bara flytta gamla processer in i digital form är alltså bara digitisering. Ett exempel är ett videomöte som är en digitiserad form av ett möte, tills du utnyttjar dess alla funktioner. Att försöka göra samma saker som vi alltid gjort leder således inte till någon förändring.

Analog affärslogik

  • Massproduktion
  • Fysiska produkter
  • Inga uppdateringar
  • Värdekedjor

Digital affärslogik

  • Gemensamt skapande
  • Tjänster
  • Ständig utveckling
  • Värdenätverk

Teamsdagen webbinarium

Håll bättre möten i teams

Ett ständigt lärande


Världen vi lever i är i ständig förändring, och vi kämpar för att förstå hur framtiden kommer se ut för att kunna förbereda oss. Men när förutsättningarna skiftar snabbt och de teknologiska framstegen består av sjumilakliv i allt raskare takt kan vi inte längre tänka fokusera på en avlägsen framtid.

Vi behöver förbereda oss på ett sätt där vi inser att framtiden är nu och att nya nu kommer här hela tiden. Vi måste vara redo att vara verksamma i en värld utan självklara svar och facit.

I en sån värld är självledarskap och aktiva, livslånga lärande den enda stabila grund vi kan stå på i en instabil framtid. Även den med spetskomptens måste vidareutvecklas. 

Vi behöver kunna testa oss fram, utan givna facit. En miljö med utrymme för lärande där det experimenteras och som har utrymme för såväl att lyckas som att misslyckas. Där även ett negativt resultat är ett resultat i en konstant lärandeprocess.

Artikel

Kommunikativt ledarskap som driver förändring

Artikel

Mjuka värden allt viktigare

Artikel

Det nya ledarskapet

Artikel

Nyttan med den digitala arbetsplatsen

Artikel

Nya digitala ledarskapet

Artikel

Framtidens arbetsplats på andra sidan pandemin

Eftersnacket till connect to Business 2020

Missade du connect to business 2020?

Möt våra experter

Det kan kännas som en överväldigande utmaning att leda digitaliseringsarbetet. Ett arbete som inte bara innebär ny teknik utan även nya arbetsprocesser. Våra experter är vana att vägleda och driva utvecklingen framåt med flertalet företag. Erfarenhet som visat oss att de flesta stöter på samma typer av problem oberoende av bransch. Det har givit oss en bred kompetens och styra digitaliseringsarbetet framåt.

Så du inte behöver göra det ensam.

 

Förändringsledning

Bertil Daxberg

Strategi och förändring

Christina
Thyni-Hägglund

Upptäck våra lösningar idag

Smart arbetsliv