Sju minuter per arbetsdag, eller nästan en arbetsvecka om året per anställd. Så mycket tid lägger vi på att lösa olika sorters it-strul. Dessutom uppger 17% av svenska företagare att strulet ökat under pandemin. Visst skulle den tiden kunna användas på bättre sätt? Telias Daniel Stark ger tips på hur du minskar it-strulet.

Program som hänger sig och tillbehör eller enheter som trilskas är de vanligaste källorna till teknikstrul på svenska företag. Insikterna kommer från en ny undersökning genomförd under våren 2021 av Sifo på uppdrag av Telia, där 1000 personer på små och medelstora företag i den privata sektorn tillfrågats.

Undersökningen visar också att it-strulet inte bara kostar arbetstid och rent praktiskt kan leda till missade deadlines och försenade möten. Det är också en mental huvudvärk när hela 64 % av de tillfrågade säger att de blir emotionellt påverkade av problemen, och var tredje säger sig till och med avstå från att använda vissa tjänster av oro för att det inte ska fungera.

– Som företagare är det viktigt att fundera på vad IT-behovet faktiskt är och lägga tiden på att lära sig digitala verktyg som faktiskt gör skillnad i vardagen. Men det är också samtidigt viktigt att man har tillgång till en pålitlig och säker IT-miljö. Och det är något man bör ta hjälp av från ett proffs, säger Daniel Stark, affärsansvarig för små och medelstora företag på Telia.

De tre branscher som lägger mest tid på att bråka med tekniken är samhällsservice, media/kommunikation/reklam och bank/finans. Minst it-strul rapporterar rese- och turistnäringen.

Så vad kan man göra för att minska IT-strulet? Daniel Stark bjuder på tre tips:

Inventera IT-behovet

Allt är digitalt idag. Men vilka system och verktyg kan faktiskt göra skillnad i er vardag? Är det administration? Kundkommunikation? Försäljning? Är man ett helt digitalt bolag så blir sannolikt en handfull utvalda IT-system helt avgörande för att leverera de produkter och tjänster man erbjuder.  

Investera tiden i rätt digitala verktyg

Oavsett om man driver ett gatukök eller en arkitektfirma så kommer man i kontakt med någon form av IT-system eller uppkopplad teknik, även om det är något så enkelt som e-post, ordbehandlare eller affärssystem. Man kommer inte ifrån att man kommer behöva lära sig arbeta i digitala verktyg. Men lägg tiden på de tjänster du och dina medarbetare verkligen behöver arbeta i och som är viktiga för er kärnverksamhet.

Ta hjälp

Även om digitala kunskaper är viktiga, så innebär inte det att ni ska behöva vara IT-experter också. Ta hjälp för att välja rätt lösningar och IT-system. Ta även hjälp med underhåll och uppdatering av dem IT-system som behöver det. Ingen företagare vill också vara personlig tekniker. Alltfler kunder vill ha hjälp med rådgivning kring vilken teknik de ska använda, hur de ska komma igång och löpande förvaltning. Den är av den anledning vi erbjuder möjligheten att prenumerera på en egen IT-avdelning

Testa ditt företag

Hur mycket tid lägger ditt företag på IT-strul? Testa Telias IT-strul-kalkylator: itstrul.com.