Lösningsguider:
för kritisk kommunikation

AFFÄRSKRITISK KOMMUNIKATION

På en global marknad, med frihandel inom EU och låga kostnader för transporter av stora volymer världen över, lever dagens företag med en ständig press på kostnadsbesparingar. Företag som verkar i Norden kan inte konkurrera med låga löner, eller snabbt ställa om verksamheten genom att anpassa antalet medarbetare. Här är konkurrensmedlen teknik och innovation, och vi på Telia ser att företag i de mest konkurrensutsatta branscherna har tagit täten i digitaliseringen och varit snabbast med att tillämpa dedikerade nättjänster.

LIVSKRITISK KOMMUNIKATION

När en fungerande nätuppkoppling är en fråga om liv eller död kallar vi det livs-kritisk kommunikation, oavsett om det är i gruvan, på kärnkraftverket eller på sjukhuset. Redan idag förlitar sig många organisationer på dedikerade mobila nätverkslösningar för att säkerställa att infrastrukturen som bär den kritiska kommunikationen aldrig fallerar. Men än så länge befinner vi oss bara precis i början av vad som kommer att bli möjligt. 

I lösningsguiderna får du veta:

  • Hur du bygger ett robust nätverk som möter verksamhetens behov.

  • Varför komplex miljö ger större sårbarhet.

  • Hur automatisering kan optimera lönsamheten och säkra överlevnaden.

Kritisk kommunikation