Framtidens kundmöte

Kundupplevelsen är helt avgörande

Läs rapporten idag

Kundmötet – i centrum för den digitala transformationen

Den nya vågen av digitalisering drivs av förändrade konsumentbeteenden och snabb teknikutveckling, vilket bidrar till en ny affärslogik för företag och organisationer.

Det handlar om att kunna möta kundens eller medborgarens unika behov. I själva kundmötet innebär det ett fokusskifte från kanaler – till en optimerad kundupplevelse tvärs kanaler genom hela kundresan, från butik till kundservice och online.

De företag som tar utgångspunkt i kundmötet för sin digitala transformation kan stärka konkurrenskraften, öka kundlojaliteten och sänka kostnaderna. Offentliga verksamheter kan ge bättre service till medborgarna, och frigöra ekonomiskt utrymme för ökad välfärd.

Läs rapporten idag

Ladda ner