LÄGG GRUNDEN FÖR DEN DIGITALA TRANSFORMATIONEN I VÅRDEN

En verksamhetsanalys för vårdområdet ger er verktyg för att kunna genomföra digital transformation utifrån verksamhetens behov.

Ladda ner

Med en noggrann analys kan Sveriges vård bli bäst i världen

Enligt Sveriges regering ska vi vara bäst i världen 2025 på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter.

2025 är inte långt bort, och vi är på vissa områden ganska långt från att vara bäst i världen, så vården står med andra ord inför en stor digital förändring de närmaste åren.

Det finns stora förhoppningar om vad en digitalisering av den svenska vården kan åstadkomma. En accelererande kostnadsutveckling ska bromsas. Den kraftiga ökningen av stressrelaterad ohälsa bland människor som arbetar inom vården behöver minskas. Och patienter ska få mer tid och bättre individuellt anpassad vård än de får idag.

Vården har generellt sett stora problem med effektiviteten. En undersökning av sjuksköterskors arbete visade att 56 procent av arbetstiden lades på dokumentation och vårdkoordination. Bara 19 procent av tiden ägnades till det som var det främsta skälet till att man en gång började jobba i vården – att vårda patienter. Men om en så stor digital förändring ska genomföras på så kort tid måste alla göra rätt från början.

Om det inte läggs rätt tyngd och fokus i analysfasen kan vi aldrig nå de stora effekter som Sveriges vård behöver.

 

LÄS VÅRT WHITEPAPER IDAG

Ladda ner