Rapport: pandemins effekter i hälso- och sjukvården

Den pågående pandemin har bidragit till en snabb utveckling av svensk hälso- och sjukvård. Användningen av befintliga tekniska lösningar har ökat dramatiskt, beslutsvägar har kortats ner och efterfrågan på utbildningar inom vården har skjutit i höjden. Digitalisering och acceptans hos både medborgare och anställda inom vården, har dessutom gjort att förändringstakten accelererat.

En ny rapport från PwC, framtagen i samarbete med oss på Telia, Abbvie, och Tamro, presenterar pandemins effekter i hälso- och sjukvården. Den lyfter fram fem nyckelområden som är avgörande för att den positiva utvecklingen ska få långsiktiga effekter.

I rapporten läser du om bland annat

  • Pandemins effekter

    Krisen förändrade förutsättningarna – hur svarade vården?

  • Förändringens logik

    Från kris till normalläge – en förändringsmodell

  • Nyckelfaktorer

    Fem viktiga nyckelområden för en bestående utveckling av vården

Telia Healthcare