Rapport:
Hur mår den svenska vården?

Regeringens vision säger att Sverige ska vara bäst på e-hälsa 2025. Men finns förutsättningarna för en digitalisering av vården?

Telia har tagit tempen på den svenska vården och här delar vi med oss av våra insikter om hur det står till i vårdbranschen i allmänhet och vilka vinster vården skulle kunna hitta med digitala lösningar och nya arbetssätt.

Ur rapporten:

  • Utmaningen - Sverige ska vara bäst i världen på e-hälsa 2025

  • Arbetsmiljön - sjukskrivningar, stress och personalomsättning

  • Vården har blivit dyrare - hur säkerställer vi en bra vård i framtiden?

Telia Healthcare