Tjänsten ”Fri Surf inom Microsoft365” kommer att upphöra

Tillsvidaretjänsten ”Fri Surf inom Microsoft 365” upphör. Fån och med 1 november kommer all förbrukning av surf på ett Jobbmobilabonnemang att räknas av från den ordinarie surfpotten.

Den 31 oktober kommer tillsvidaretjänsten ”Fri Surf inom Microsoft 365” upphöra. För företagskunder innebär detta att från och med 1 november kommer all förbrukning av surf på ett Jobbmobilabonnemang att räknas av från den ordinarie surfpotten på mobilabonnemanget, även förbrukning av surf vid användning av Microsoft 365. 

Efter uppdaterade regler och riktlinjer inom EU är tjänsten ”Fri Surf inom Microsoft 365” inte längre förenlig med aktuell lagstiftning. Därför är vi på Telia ålagda att sluta tillhandahålla denna tjänst.  

De användare inom företaget som berörs är de som idag använder ett Jobbmobilabonnemang med minst 10GB surf. Användare med abonnemang med mindre än 10GB har inte haft tillgång till denna tjänst och påverkas inte.