Telias mobilnät bäst i alla kategorier

För femte gången totalt slår det oberoende mätföretaget Umlaut fast att Telias mobilnät är det bästa i Sverige när nätkvaliteten och den faktiska kundupplevelsen vid användning av mobila tjänster har utvärderats.

Testerna genomfördes för sjätte året i rad på Sveriges fyra största mobilnät i storstadsområden, mindre städer och vägnät och utsåg Telias nät till vinnare inom samtliga mätkategorier: tal, data och crowd. Telenor går om Tele2 på andraplatsen jämfört med året innan och Tre är fortsatt sist.
 
I årets rapport är 5G ny bland mätparametrarna, även omfattningen av körtesterna i landet. Inom tal utvärderas exempelvis samtalskvalitet, uppringningstid och lyckade uppkopplingar. Inom dataområdet testas bland annat surf på webbsidor, streaming på YouTube samt upp- och nedladdning av filer. I kategorin ”Crowd” har tester utförts i mobila appar under 24 veckor och inkluderat 96,7 procent av Sveriges befolkning på en yta av 127,172 km2.

- Det här är fantastiska nyheter! Vi är mitt i en pågående modernisering av vårt nät för att säkerställa att våra kunder fortsatt kan ta del av snabb och säker uppkoppling. Gammal utrustning byts till ny och energisnål, vi mer än fördubblar kapaciteten på 4G och rullar samtidigt ut 5G i hög takt runtom hela Sverige. Trots det utmanande arbetet bibehåller vi högst kvalitet i alla kategorier och kommer ut som vinnare igen, det är vi riktigt stolta över, säger Anders Olsson, vd Telia Sverige.

Läs pressmeddelandet här.