Kostnadskontroll

Kostnadskontroll - thumbnail Kostnadskontroll

Kostnadskontroll

Med Kostnadskontroll bestämmer du själv hur mycket du ska ringa, sms:a, mms:a eller surfa för.

0 kr/mån

Undvik oväntat höga fakturor

Den förvalda beloppsgränsen ligger på 5 000 kr per månad eller kvartal. I beloppsgränsen ingår rörliga avgifter, trafikavgifter och alla engångsavgifter, dvs flyttning, arbetsmaterial, brutet avtal, installationsavgift och övriga avgifter som bara faktureras en gång, med undantag av inträdesavgiften för nytt abonnemang. Den fasta abonnemangsavgiften ingår inte i beloppsgränsen. När du nått 80 procent av din valda beloppsgräns får du ett meddelande via sms, e-post eller om du har Telia Bas, ett meddelande som spelas upp när du lyfter luren. Kostnadskontroll gäller för fast och mobil telefoni.

Så här aktiverar du kostnadskontroll

Kostnadskontrollen är som standard redan aktiverat. Vill du ändra beloppgränsen kan du logga in in på Mitt Telia, klicka på "Fakturor" och sedan "Ändra beloppsgräns". Där kan du ange din egen beloppsgräns från 500 kr för mobil telefoni och från 200 kr för fast telefoni.

Det går endast att ändra beloppsgräns för mobiltelefoni en gång per kalendermånad.

Om du överskrider gränsen

Om du överskrider beloppsgränsen skickar vi en faktura, så att du snabbt kan ta kontroll över kostnaderna. Fakturan har 15 dagars förfallotid. När den är betald tas skyddet bort och du kan använda ditt abonnemang som vanligt igen. Du kan under tiden fortfarande använda ditt mobilabonnemang eller Telia Bas/Bredbandstelefoni för att ringa nödsamtal till SOS 112 och gratissamtal som t.ex. till Telia på 90200 och ta emot samtal som vanligt. En viss fördröjning kan ske av fakturering vilket medför att beloppet på fakturan kan bli högre än din valda beloppsgräns. Du ansvarar för att även betala sådana överskjutande belopp.

Kostnadskontroll utomlands

Om du till exempel har använt din mobil i utlandet kan det i vissa fall ske en viss fördröjning av faktureringen vilket medför att beloppet på fakturan kan bli högre än din valda beloppsgräns. Du ansvarar för att även betala sådana överskjutande belopp. Detta är speciellt aktuellt när du surfar och snabbt kan konsumera en stor surfmängd. Är du utomlands kan detta problem bli än större då det kan förekomma fördröjningar i överföringen av trafiken till Sverige.