Detaljspecifikation - thumbnail
Detaljspecifikation

Detaljspecifikation

Detaljspecifikation

{{ convertToPresentationFormat(price) }} {{ priceSuffix }} {{ priceDuration }}
30 kr/mån
{{ convertToPresentationFormat(ordinaryPrice) }} kr/mån

Med detaljspecifikation kan du se på din faktura vem, när, hur länge du har ringt och vad samtalen har kostat.

Inloggad på Mitt Telia kan du ladda ner din detaljspecifikation utan kostnad. Önskar du få detaljspecifikationen hemskickad i pappersform kostar det 30 kr/faktura. Tjänsten kan beställas via Mitt Telia.