Detaljspecifikation - thumbnail
Detaljspecifikation

Detaljspecifikation

Detaljspecifikation

{{ convertToPresentationFormat(price) }} {{ priceSuffix }} {{ priceDuration }}
30 kr/mån
{{ convertToPresentationFormat(ordinaryPrice) }} kr/mån

Med detaljspecifikation kan du se på din faktura vem, när, hur länge du har ringt* och vad samtalen har kostat.

Inloggad på Mitt Telia kan du ladda ner din detaljspecifikation utan kostnad. Önskar du få detaljspecifikationen hemskickad i pappersform kostar det 30 kr/faktura. Tjänsten kan beställas via Mitt Telia.

* Detaljspecifikationen innehåller inte kostnadsfria poster (samtal och sms).