Hitta första telejacket med telefon och mellanpropp

För att dina bredbandstjänster ska fungera så bra som möjligt ska de vara inkopplade i första telejacket – det jack i din bostad dit huvudanslutningen till telefonledningen finns. Detta är allra viktigast om du har bredbandstelefoni.  Har du ingen telefon, hitta första telejacket med wifi-router

 1. Dra ur allt som sitter i dina telejack

  Så som telefoner, wifi-router eller nummerpresentatör.

 2. Sätt mellanproppen i det telejack som du tror är det första

  Mellanproppen ska inte vara inkopplad i wifi-router, telefon eller något annat. Nedan ser du ett exempel på hur en mellanpropp kan se ut.

  Beställ en extra mellanpropp här.

 3. Koppla in en telefon till ett annat telejack och lyssna sedan i luren

  Om du hör en kopplingston vet du att det är det jack som telefonen sitter i som är första jacket. Flytta mellanproppen dit och koppla in dina tjänster. Om det är tyst i luren, flytta telefonen till nästa telejack och fortsätt så tills du hör kopplingston. Om det är tyst i alla jack har du satt mellanproppen i första jacket på första försöket.

 4. Får du kopplingston i fler än ett telejack?

  Om du märker att du får kopplingston i fler än ett telejack är inte telefonin rätt inkopplad i din bostad. På bilden kan du se hur det ska vara kopplat. Det kan vara svårt att koppla rätt själv så vi hjälper dig gärna. Kontakta oss för att boka en tekniker. Gå till installationshjälpen för mer information och priser.

Bra att veta

Bor du i villa och har luftburen telefonledning sitter första telejacket ofta på övervåningen och på bottenvåningen om ledningen går via marken. Bor du i lägenhet finns jacket oftast i hallen, nära ytterdörren.

SÖK SUPPORT