Använd Direkt Uppringning för Telia Bas

Tjänsten Direkt Uppringning ger extra trygghet hemma. Tryck bara på symbolen för lur och ett förvalt telefonnummer rings upp automatiskt.

Beställ Direkt uppringning

Du beställer Direkt Uppringning genom att kontakta kundtjänst. Tjänsten finns i två varianter:

  • Uppringning med fem sekunders fördröjning
  • Uppringning med tolv sekunders fördröjning

Aktivera Direkt Uppringning

Tryck på symbolen för lur på din telefon följt av *53*. Slå sedan numret som ska ringas upp direkt och avsluta med #.

Koppla ur tjänsten

Tryck på symbolen för lur på din telefon och slå sedan #53#.

Kontrollera om tjänsten är in- eller urkopplad

Tryck på symbolen för lur på din telefon och slå sedan *#53#. Talsvaret kommer ge dig besked om tjänsten är in-eller urkopplad.

För att kontrollera ett visst nummer

Tryck på symbolen för lur på din telefon och slå sedan *#53*, numret du vill kontrollera och slutligen #.

SÖK SUPPORT