Kamerabevakning

Telia har kamerabevakning på vissa platser inom Telias egna ytor och lokaler (såsom butiker, kontor eller tekniklokaler ex. datahallar).

Ändamål med kamerabevakning i verksamheten 

  • Förebygga och utreda brott som hot, våld och stölder. Där ingår att vid behov kunna förse utredande myndigheter med videomaterial.
  • Förhindra och förebygga olyckor. 
  • Skydda information (tillgänglighet, konfidentialitet och riktighet) och verksamhet som omfattas av Telias och kunders säkerhetsskyddsanalys enligt säkerhetsskyddslag, eller är av betydelse för upprätthållande av samhällsviktig verksamhet, mot terrorism, spionage, stöld och sabotage. 

Kamerabevakning leder till ett ökat skydd för:

  • Telias tillgångar
  • Telias kunder
  • Telias tjänsteproduktion
  • Personal på plats genom att skapa trygghet och säkerhet


Rättslig grund för kamerabevakning är berättigat intresse, vilket innebär att kamerabevakning är tillåten om bevakningsintresset, som till exempel kan vara att förebygga, utreda och avslöja brott, förhindra olyckor, väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli bevakad. Denna tillämpas för kamerabevakning inom Telia Sverige AB.