Så påverkas ditt företag när 3G- och 2G-näten avvecklas

Hur kommer nedsläckningen av 3G och 2G att påverka företaget?

Nedsläckningen av 3G- och senare även 2G-nätet (också känt som GSM-nätet) innebär att mobiltelefoner, mobila routrar och IoT-lösningar som kommunicerar via dessa nät inte längre kommer att fungera. Exempel på lösningar som kan påverkas av nedsläckningen är växlar, larmanläggningar, kortterminaler med mera. Även sådant som trygghetstelefoner och trygghetslarm kommer att beröras. Vi rekommenderar därför företag, kommuner och myndigheter att inventera sin utrustning för att se över vilken typ av uppkoppling som används, och för att kunna vidta nödvändiga åtgärder för att säkra fortsatt funktion. Efter utgången av 2025 kommer ingen utrustning som baseras på 2G-teknik längre att kunna användas.

Telias IoT-abonnemang kommer kostnadsfritt att uppgraderas till 4G, men ni behöver själva kontrollera att den utrustning som används kan hantera 4G eller välja 2G. Tänk dock på att 2G endast fungerar för tal och lägre datahastigheter. Man bedömer i nuläget att samtliga teleoperatörer i Sverige slutar stödja 2G vid utgången av 2025.

Se nedan för instruktioner om vad du behöver göra om du har mobil, router eller andra saker som endast använder 3G eller 2G. 
 

När sker nedsläckningen?

Utfasningen av 3G-nätet har börjat och sker successivt. Målet är att vi ska vara klara i slutet av 2025. 2G-nätet kommer att leva kvar i sin nuvarande form till slutet av 2025 då det släcks i sin helhet.

Äldre mobiler

IoT-lösningar