Genom att bekräfta och ge hopp finns BRIS tillgängligt för barn, gratis och anonymt alla dagar i veckan. I mars i år utökades öppettiderna och sedan dess har linjerna varit fulla. Målet är att 2021 kunna erbjuda ett dygnet runt-stöd. Telia stöttar BRIS för att fler barn ska slippa leva med oro eller i utsatthet, för en bättre morgondag. Ett stöd vi tror är extra viktigt i oroliga tider.

Vi frågade Marie Angsell, sakkunnig socionom på BRIS, vilka förändringar de har märkt kopplade till Corona.

– Det vi har sett är en ökning av familjekonflikter och nedstämdhet. Föräldrar med oro för sin ekonomiska situation påverkar även barn och vi vet att en sämre ekonomisk situation ökar risken för våldsutsatthet.  

I våras stängdes gymnasieskolorna för att bromsa smittspridningen. Men precis som för alla medför förändringar olika saker för olika barn och där digitala förändringar kan ge en positiv effekt.

– Många tyckte att det var jobbigt med stängda skolor för att det blev svårare att hänga med i undervisningen. Skolan står också för viktiga sociala kontakter och ger energi. Medan vissa tyckte att det var skönt med distansundervisningen och att de kan känna sig extra utsatta i skolan. Vi har varit oroade för hur elevhälsan ska påverkas, möjligheten att till exempel kunna gå till kuratorn. Men där har vi hört av kuratorer på en del skolor att de genom att få kontakt med barn via chatt gjort att nya barn söker hjälp. Vi på BRIS och beslutsfattarna är däremot överens om att skolan är en viktig skyddsfaktor och fristad för barn.

Marie Angsell sakkunnig socionom BRIS

Marie Angsell, sakkunnig socionom på BRIS. Foto: Peter Knutson

"Nu kanske det märks ovanligt tydligt att vi är i en pandemi"

Det här året kommer julen bli annorlunda för många samtidigt som julen kan vara en extra svår tid för utsatta barn.

– I december kommer det kanske märkas ovanligt mycket att det är en pandemi i och med att vi har många traditioner som inte kommer bli av som vanligt. Julen är extremt laddad med förväntningar där allt ska vara så tindrande och lyckligt och ens eget liv kan bli en så sorglig kontrast till det. Men man får inte glömma att barn som far illa eller är utsatta gör det hela året.

Om du som vuxen ser tecken på att ett barn inte verkar ha det så bra finns BRIS vuxentelefon på 0771 50 50 50 dit du kan ringa för att få stöd och vägledning.

– Beroende på vilken relation man har till barnet, prata med dem och visa och berätta att du vill hjälpa till. Och fråga inte bara en gång, utan fråga flera gånger. Har man inte den sortens relation, vänd dig till någon närmare barnet, kanske någon på skolan eller en anhörig.

Målet 2021: Dygnet runt-stöd för barn

I dagsläget har BRIS öppet alla dagar i veckan men nästa år är målet att ha öppet dygnet runt. Förutom att ringa kan man också mejla och chatta och det är just chatten som flest barn väljer men som också tar mest tid i anspråk.

Telia donerar pengar till BRIS, hur kan de pengarna hjälpa er verksamhet?

– BRIS är en ideell organisation som är beroende av ekonomiskt stöd så att vi kan ge fler barn möjlighet att prata med trygga vuxna, ännu mer på en tid och kanal som passar barnet. Vi tror att det fyller en extra viktig funktion nu när barn inte träffar lika många vuxna och där många vuxna är upptagna av sin egen stress och oro, säger Marie Angsell.

Telias donation till Bris är uppdelad på tre år där Telia donerar en miljon per år.

Av: Pernilla Sidén