Så har corona-krisen påverkat svenskarnas resvanor

Data från Telias mobilnät visar hur mycket svenskarna dragit ned på resandet i mars till följd av corona-krisen. Störst var förändringen i Sandviken där antalet resor minskade med 46 procent. Bland de nordiska huvudstäderna minskade Oslo mest med 42 procent.  

Telia Crowd Insights är en tjänst som analyserar anonymiserad och aggregerad mobil nätverksdata. Det gör att man kan se beteenden och rörelsebehov i samhället, till exempel resmönster och hur vi förflyttar oss. Användbart för att till exempel möta förändrade behov i kollektivtrafiken när de traditionella resmönstren förändras i samband med en kris. 

Telias data för resor i svenska kommuner under perioden 12 till 19 mars visar en stor förändring i svenskarnas resande; störst var förändringen i Sandviken där resandet minskat med -46%, följt av Munkfors (-43%) och Solna (-42%).  

Inom Stockholmsområdet stod Solna för den största minskningen (-42%), följt av Sigtuna (-38%) och Sollentuna (-37%). Motsvarande siffror för Västra Götalandsregionen var Strömstad (-37%), Skövde (-35%) och Karlsborg (-34%). I Malmö län reste man minst i Lund (-29%), Malmö stad (-28%) och Lomma (-27%). 

- Vi gjorde mätningen under samma period som många stora företag och organisationer rekommenderade sina anställda att arbeta hemifrån och regeringens uppmaning till distansundervisning. Det är förklaringen till de stora skillnaderna i resandet, säger Kristofer Ågren, chef för Data Insights på Telia. 

Störst förändring i Oslo 

Telia har också studerat resmönster i de övriga nordiska huvudstäderna under samma period. I Oslo minskade resandet med -42%, i Köpenhamn med -37%, Helsingfors -34% och Stockholm -28%. 

- Resandet i Norge och Danmark minskade kraftigt redan 12 till 13 mars, i Sverige såg vi den första stora skillnaden den 16 mars. Tidpunkten för minskningen i Danmark och Norge sammanfaller med beslut om omfattande åtgärder, bland annat att stänga skolorna, säger Kristofer Ågren.  

Tomt på arbetsplatserna 

Telias data kan också visa var större grupper av människor befinner sig. I Stockholmsområdet var den största förändringen under perioden i centrala Stockholm, och i Solna (Frösunda och Arenastaden). 

- Det är en stor skillnad jämfört med en vanlig dag, på många platser är det i princip tomt. Och att förändringen är så tydlig i just Stockholm city och i delar av Solna beror på att många som kan arbeta på distans har sina arbetsplatser där, säger Kristofer Ågren. 

Integriteten viktigast 
All data anonymiseras och aggregeras per automatik innan användning för att skydda den personliga integriteten och kan aldrig ledas tillbaka till en enskild individ. Det enda som analyseras är rörelsemönster för grupper, frånkopplat från individ och person. 

Mer information om Crowd Insights: Klicka här

Se TV4:as inslag: Klicka här