Folkhälsomyndigheten och Telia i datasamarbete

Folkhälsomyndigheten tar hjälp av Telia och inleder ett samarbete om anonym och aggregerad rörelsedata, som gör att man kan följa hur grupper av människor förflyttar sig. Telias data ska bland annat användas som underlag för beslut om åtgärder mot smittspridningen.

Telia Crowd Insights är en tjänst som analyserar anonymiserad och aggregerad mobil nätverksdata. Det gör att man kan se beteenden och rörelsebehov i samhället, som resmönster och hur vi förflyttar oss. Tjänsten lanserades 2017 och används vanligen i stads- och samhällsplanering, till exempel när man ska dra en ny busslinje eller anlägga en väg.

Nu får tjänsten ett nytt användningsområde. Telias anonymiserade data gör det möjligt för Folkhälsomyndigheten att förstå hur grupper av människor rör sig i samhället, till exempel mellan kommuner och regioner eller inom en stad. Det ger viktiga insikter i arbetet med att bromsa smittspridningen, och man kan fatta snabbare beslut om eventuella åtgärder, baserade på statistik och exakta datapunkter.

– Jag är stolt över möjligheten att stötta Folkhälsomyndigheten i kampen mot coronaviruset. Data är ett väldigt precist och säkert beslutsunderlag som gör att man kan se mönster som annars hade varit svåra att upptäcka, insikter som blir viktiga när man kartlägger och vidtar åtgärder mot smittspridning, säger Kristofer Ågren, chef för Data Insights på Telia.

Kristofer Ågren, Chef för Data Insights på Telia

Samarbete även i Finland

Förra veckan meddelade Telia Finland att man under tre månader ska förse finska statsrådsberedningen med motsvarande data för Finland.

All data anonymiseras och aggregeras helt automatiserat innan användning för att skydda den personliga integriteten och kan aldrig ledas tillbaka till en enskild individ. Det enda som analyseras är rörelsemönster för grupper, frånkopplat från individ och person.

Avtalet innebär att Telia i samarbete med Accenture förser Folkhälsomyndigheten med anonym och aggregerad data över rörelser och resor i städer, kommuner och regioner i Sverige.