Telia Covid-19 mobilitetsanalys:

SVENSKARNAS RESANDE: Vecka 52

Telia Crowd Insights är en tjänst som analyserar anonymiserad och aggregerad mobil nätverksdata som är justerad för att representera hela Sveriges befolkning. Det gör att man kan se beteenden och rörelsebehov i samhället, till exempel resmönster och hur vi förflyttar oss.

I dashboarden ovan visar vår data hur grupper av människor rörde sig föregående vecka jämfört med veckan innan. 

Under coronaepidemin har Folkhälsomyndigheten använt Telias anonymiserade data för att förstå hur grupper av människor rör sig, till exempel mellan kommuner och regioner eller inom en stad. Det ger viktiga insikter i arbetet med att bromsa smittspridningen, och man kan fatta snabbare beslut om eventuella åtgärder, baserade på statistik och exakta datapunkter.

När man ser på hur svenskarnas resande har förändrats sedan början av februari, innan införda restriktioner i landet, var en kraftig minskning tydlig fram till slutet av mars. Därefter har nivåerna legat ganska stilla under april och maj. En markant ökning av det totala antalet resor i Sverige under sista veckan i maj tog resandet tillbaka till så gott som samma nivåer som 3-9 februari, innan pandemins start. I jämförelse med hur det brukar se ut under den här tiden på året syns dock stor skillnad med mindre resande mot samma period 2019.

Om Telia Crowd Insights

Telia Crowd Insights lanserades kommersiellt 2017 och används vanligen i stads- och samhällsplanering, till exempel när man ska dra en ny busslinje eller anlägga en väg. All data anonymiseras och aggregeras helt automatiserat innan användning för att skydda den personliga integriteten och kan aldrig ledas tillbaka till en enskild individ. Det enda som analyseras är rörelsemönster för grupper, frånkopplat från individ och person. 

*Definition av resa/trip
I denna data räknas en resa som en förflyttning från en plats till en annan där telefonen inte haft ett stillastående signaleringsmönster längre än 50 min. Avståndet på förflyttningen varierar beroende på hur många mobilmaster som finns i ett område, i t.ex. i tätbefolkade områden handlar det om minst ca 500 meter, i glesbygd kan det röra sig om flera kilometer.

Läs mer om Telia Crowd Insights här