Distansvård testas i Västra Götaland

Vård på distans minskar belastningen på sjukvården och hjälper patienten att få hjälp i hemmet. Ett exempel på ett sådant initiativ sker nu i Västsverige, där Västra Götalandsregionen har tecknat avtal med Telia om en tjänst för distansmonitorering.

Redan innan den situation vi nu befinner oss i så har svensk sjukvård varit hårt ansatt. Samtidigt har digitaliseringen öppnat upp för nya möjligheter till digitala vårdalternativ. Telia satsar på att ta fram och utveckla lösningar som ska avlasta vårdgivare, samtidigt som de även kan underlätta för vårdtagare.

En av möjligheterna med dessa nya digitala lösningar är distansmonitorering.

– Syftet är att stärka patienternas egenvård, delaktighet i sin vård och upplevelse av trygghet. Men också en effektivare användning av vårdens befintliga resurser, säger Nina Bake, Head of Digital Health på Telia.

Om Pilotprojektet

Västra Götalandsregionen har tecknat ett ettårigt avtal med Telia om en tjänst för distansmonitorering, vid namn Telia Health Monitoring.

Pilotprojektet startar nu under våren och de verksamheter som ingår i piloten är Östra sjukhuset, Södra Älvsborgs sjukhus, Skaraborgs sjukhus, Angereds Närsjukhus och Närhälsan i Boråsområdet.

Efter pilotprojektet ska Västra Götalandsregionens framtida egenmonitoreringstjänst kunna användas för olika patientgrupper och diagnoser

Flera pilotprojekt igång

En av lösningarna för distansmonitorering heter Telia Health Monitoring. Den gör det möjligt för vårdtagare att själva mäta vissa värden, som sedan granskas av vårdpersonalen – utan att vårdtagaren ens behöver besöka den fysiska sjukvården.

– Med distansmonitorering ges patienterna möjlighet till vård i hemmet och onödiga fysiska besök och inläggningar på vårdinrättningar kan undvikas.

Telia har sedan flera år tillbaka drivit flera olika pilotprojekt för vård på distans runt om i landet. För närvarande samarbetar vi med åtta regioner och fem privata vårdgivare, och 23 kliniker är i dagsläget igång vård på distans i samarbete med Telia.

– Initialt började vi med patienter som lider av den kroniska sjukdomen inflammatorisk tarmsjukdom (IBD), och det gick så bra att vi nu även erbjuder vård på distans för ett flertal kroniska tillstånd så som hjärtsvikt, högt blodtryck, diabetes och KOL, bland annat i samarbete med Region Kalmar och hos Capio.

Hjärtsvikt kan upptäckas snabbare

I detta pilotprojekt skickas 150 patienters mätvärden och självuppskattningar direkt till ansvarig vårdgivare, så att försämringar kan upptäckas snabbare och behandling anpassas i god tid.

– Just de med hjärtsvikt kan bli en stor belastning för sjukvården eftersom de ofta åker på akuta sjukhusinläggningar, trots att dessa ganska enkelt kan avvärjas i tid, förklarar Nina Bake och fortsätter:

– Ett klassiskt symptom på att hjärtat inte fungerar som det ska är att man snabbt samlar på sig stora mängder vätska i kroppen, vilket ger en viktuppgång. Kan det upptäckas i tid går det sätta in vätskedrivande läkemedel omedelbart, och på så sätt kan man undvika ett akut skede som kräver sjukhusinläggning.

Att kontrollera sin egen vikt några gånger om dagen kräver ganska liten ansträngning av de med hjärtsvikt och därför är det smidigt att använda sig av distansmonitorering.

Mätvärden skickas direkt till vårdgivaren

Fokus i projektet kommer att vara patienter med hjärtsvikt som behandlas både inom primär- och specialistvården, samt patienter med flera diagnoser som behandlas inom primärvården.

– Vi vet att pilotprojektet kommer att vända sig till många äldre. Västra Götalandsregionen har som målsättning att lära sig mycket om vad som skapar frågor och utmaningar i genomförandet av distansmonitorering för den här patientgruppen, säger Nina Bake.

De 150 patienter som ingår i pilotprojektet lånar mätutrustning som de kopplar till en mobiltelefon eller surfplatta med internetuppkoppling och mobilt Bank-ID. Värden som mäts är patientens blodtryck, vikt, syremättnad, puls och antal steg per dag.

– Med hjälp av Telias digitala teknik skickas mätvärdena direkt till ansvarig vårdgivare, samtidigt som patienten själv kan följa sina värden via sin mobiltelefon eller surfplatta.

Om ett mätvärde över- eller understiger de på förhand uppsatta tröskelvärdena, kommer systemet att skicka en varning till vårdpersonalen som fattar beslut om lämplig åtgärd och kontaktar patienten.

– Pilotprojektet kommer prova nya arbetssätt och öka kunskapen både bland vårdgivare och patienter. Förhoppningen är att vi framöver kan avlasta den traditionella vården på så många sätt som möjligt, säger Nina Bake.

Underlätta hantering av bemanning och incidenter

Det rådande hälsoläget skapar stort tryck på den svenska vården. Behovet av effektiv hantering av bemanning och incidenter ökar. Därför har vi nu valt att erbjuda Telia Bemanning och Telia Incidenthantering kostnadsfritt i 6 månader till svenska hälso- och vårdgivare. Läs mer om det och vår övriga satsningar på e-hälsa här.