Telia Healthcare

Vi tror att framtidens vård byggs genom samarbete, med människan i centrum, såväl patienter som medarbetare. Att den är både uppkopplad och datadriven. Med smarta arbetssätt och smidig teknik mår vårdpersonalen bättre och får mer tid till det som betyder mest – patienterna.

Välkommen till framtidens vård.

Våra undersökningar säger

40 procent av arbetet utgör springtid

Digitala lösningar avgörande del i modern sjukvård

sjuksköterska

Vi förstår utmaningarna

För lite tid

Samtidigt brottas vården med stora arbetsmiljöproblem som stress, stökig ljudmiljö och bemanning. I dagens läge ägnas mycket arbetstid till annat än vård, vilket innebär en utmaning att få tillräckligt med patienttid.

En sjuksköterska som behövs för att leta utrustning förlorar värdefull tid som borde spenderas med patienter. Vilket lätt kan ge känslan av att inte räcka till. Det här leder till etisk stress som i sin tur bidrar till höga sjukskrivningstal.

För få resurser

Vi har en demografisk utveckling med en växande andel äldre och kroniskt sjuka. En följd av detta är att vårdbehovet kommer att öka och med det även kostnaderna.

Redan i dag står kroniker för mellan 80 och 85 procent av sjukvårdskostnaderna och ungefär hälften av alla läkarbesök på akutmottagningar.

Vi ändrar förutsättningarna

Patienterna är redo

I och med digitaliseringen har förväntningarna från medborgare ökat – det ska vara lätt att få kontakt, utföra ärenden och hämta information i vårdsammanhang.

I en undersökning från Accenture uppger 60 procent att de sannolikt kommer att använda virtuell assistans eller monitorering framöver. Allt fler föredrar även en vårdgivare som erbjuder distansmonitorering. År 2016 var siffran 39 procent, 2019 är det drygt 50 procent.

Lösningarna finns

Digitalisering kan vara ett sätt att möta utmaningarna genom att effektivisera och öka kvaliteten i vården. Digital transformation handlar till 80 procent om att ändra arbetssätt och till 20 procent om tekniska lösningar.

Med nya arbetssätt tillsammans med ny teknik har vi till exempel kunnat visa att springtiden kan minskas från över 40 procent av arbetstiden till cirka 15 procent. 

Vikten av skalbarhet

För att få ut de nyttoeffekter som behövs inom vården krävs digital omställning i stor skala. Hållbara och säkra lösningar kombinerat med ett modigt ledarskap som kan driva organisationsutveckling och förändring kommer att krävas.

Telia är en digitaliseringspartner som underlättar förändringen och tar ansvar i omställningsprocessen. Vi kan ta hand om helheten och på det sättet minska komplexiteten av förändringen utan att kompromissa på kvaliteten.

Analys av verksamheten

Med en verksamhetsanalys får ni rätt förutsättningar för att påbörja digitaliseringsarbetet. Med utgångspunkt i er verksamhets specifika utmaningar kan vi tillsammans se vilka verktyg och förändringar som ger bäst effekt. Hur kan vi tillsammans få ut maximal nytta av er IT-investering i verksamheten?

Ladda ner whitepaper

Upptäck våra lösningar idag

Vill du veta mer?