SMARTARE ARBETSLIV

Möjligheten att arbeta på ett annat sätt än förr kom inte över en natt. Men i mars 2020 ställde hela världen om – samtidigt. Långtgående planer på omställning och försiktiga försök ställdes om till att bli verkligheten, inte sen, utan redan nu. 

Det vi såg var att det gick, och bättre än vad vi hade vågat hoppats på. Nu arbetar många på ett nytt sätt, till stor del hemifrån. Förutom att man saknar sina kollegor så verkar många tycka att livet äntligen går ihop på ett bättre sätt än förut. Pusselbitarna som jagats med andan i halsen sjunker äntligen på plats. 

Så hur vill vi fortsätta arbeta? Hur tar vi med oss det bästa av det vi lärt oss in i en framtid när vi har möjlighet att bestämma precis hur vi vill att arbetslivet ska se ut?

Det här är Smartare arbetsliv.

  • Effektivt samarbete

    Rätt verktyg underlättar ert arbete så ni kan arbeta mer resursoptimerat.

  • Möten på distans

    Miljösmart, tidssparande och effektivt. 

  • Rekrytera rätt talang

    Välj rätt person för jobbet, oberoende av geografi. 

Smart arbetsliv

Kunskapsbank

man och kvinna jobbar på café

Smartare arbetsliv?

sjuksköterska

Redo för arbetslivet på andra sidan pandemin?

Utmaningarna blir till möjligheter

VI HAR STÅTT REDO LÄNGE - KOMMER DU VARA DET?

Redan i augusti 2019 lanserade vi konceptet Smart Arbetsliv för första gången. Med ett batteri av verktyg, tjänster, kunskap och konkret rådgivning som gjort det möjligt för oss att sköta övergången från kontorsarbete till hemarbete över en natt.

Att arbeta på distans har länge varit en möjlighet för oss på Telia men det svåra var känna sig redo att släppa sargen. Att ett distansarbete inte handlar om att våga eller att inte våga lite på att sina anställda gör ett bra jobb. Utan att som ledare förstå hur man leder på distans. Och att den som får förtroende mer ofta än sällan blomstrar.

Vi har tagit fram lösningsguiden Datadriven återstart som hjälper er navigera det förändringsarbete som en återgång till en smartare arbetsplats på andra sidan pandemin innebär.

Ladda ner lösningsguiden

NÄR DU KAN REKRYTERA VEM SOM HELST

När arbetstid inte längre obligatoriskt sker på ett speciellt ställe öppnar sig möjligheten att rekrytera talanger från hela världen. Varken du eller din medarbetare behöver bestämma er var ni ska bo utifrån var kontoret är beläget. Eller hur länge ni ska bo kvar där. 

Plötsligt har du möjilgheten att styra ditt liv på ett annat sätt än tidigare, vinterhalvåret i Östersund och sommarhalvåret i Nice. Eller året runt i Örebro, det är inte längre en fysisk plats som behöver diktera var du lever. Och din rekryteringsbas blir enorm. Eftersom i princip alla talanger kommer kunna samarbeta med just er.

I lösningsguiden Nya spelregler på arbetsplatsen utforskar vi hur vi möts, kommunicerar och jobbar på ett säkert och effektivt sätt när vi har
möjligheten att arbeta på distans från platser som inte är hemmet.

Ladda ner lösningsguiden

SLÄPP KONTROLLEN - ELLER FÖRLORA DEN

DE BÄSTA MEDARBETARNA HAR EN EGEN IDÉ OCH EN EGEN VILJA

De bästa medarbetarna vet själva hur fungerar och arbetar bäst. De kan prioritera och styra sin egen tid utifrån sina egna förutsättningar och har självkännedom för när de presterar på topp. Vissa arbetar gärna 8 - 17 och får energi av småsnacket och de naturliga pauserna, andra drömmer om att slippa distraktioner och arbetar hellre färre timmar i ett betydligt starkare flow.

Men alla har de gemensamt att de längtar efter stöd snarare än styrning. Att förtroendet inte enbart kan mätas i tid och samarbetet mellan arbetstagare och arbetsgivare inte bara fastställs vid en handskakning i slutet av en intervju utan kontinuerligt utvärderas och omarbetas på ett sätt som ger den stöd och trygghet som ligger till grund för alla typer av innovationslusta.

GER DU RÄTT STÖD FÖR HEMMAJOBB?

Även om distansjobb har varit en självklar del på flera arbetsplatser är de nu flera som tvingats hem utan att vara förberedd på hur ett effektivt distansarbete ska genomföras. Hur digitala verktyg är till för att underlätta samarbetet, inte öka stressen. 

Chefens roll behöver vara att leda, inspirera och framför allt stötta. Den som lyckas skapa ett starkt team kommer på riktigt stå ut på arbetsmarknaden. Den som misslyckas kommer hamna efter. Här får du åtta konkreta tips om hur du är en bättre chef på distans.

till tipsen

sjuksköterska

ÖKA NÖJDHETEN - MINSKA KOSTNADERNA

Enkla lösningar på massiva utmaningar

UPPTÄCK TEAMS

Kille på café med telefon och laptop

Mobil som tjänst

Kille på café med telefon och laptop

Jobba smartare med mobilväxel

FATTA BÄTTRE BESLUT MED CROWD INSIGHTS

Microsoft Azure

Vill du veta mer?

Framtidens arbetsplats

Smart arbetsliv
Översikt