Så gör vi ert hybridkontor smartare

Pandemin tvingade oss ur våra gamla hjulspår, och nu har vi en chans att förändras och välja alternativ som är mer hållbara och som dessutom gör oss mer produktiva. Vilket arbetssätt landar ni i nu?

Hitta ett arbetssätt som stöttar verksamhetens mål på ett optimalt sätt, och formulera riktlinjer som ger IT ett ramverk för att erbjuda tjänster för det smartaste arbetslivet. Oavsett om ni är på plats, remote eller hybrid.

Det här är Smart arbetsliv.

  • Effektivt samarbete

    Rätt verktyg underlättar ert arbete så ni kan arbeta mer resursoptimerat.

  • Möten på distans

    Miljösmart, tidssparande och effektivt. 

  • Rekrytera rätt talang

    Välj rätt person för jobbet, oberoende av geografi. 

På kontoret tisdag till torsdag?

De flesta verkar förlägga arbetsdagarna till mitten av veckan. Det märks inte minst på trängseln i kollektivtrafiken och på vägarna. Men det skapar såklart även andra problem. Från att kontoren gapar tomma blir det plötsligt för trångt och det är svårt att hitta både plats att arbeta vid såväl som mötesrum att boka.  Är verkligen på och av mellan kontoret och hemma den bästa lösningen?

Instängd i ett rum hela dagen?

Att komma in till kontoret kan ge energi, underlätta samarbetet i en workshop eller helt vara ett slöseri med tid. Men om du är på kontoret, men sitter ändå och har back-to-back-möten i teams. Eller skyndar till ett mötesrum där det sen visar sig att resten av teamet jobbar hemma. Finns det inte en bättre lösning?

Utmaningarna blir till möjligheter

Enkelhet krattar manegen för kreativitet och samarbete

I vårt kundcase Dags för ett hjärnsmart arbetsliv? kan du läsa hur två av våra kunder främjar enkelhet genom att möta upp det faktiska behovet med smarta lösningar.

SEB har implementerat en AI-driven kunskapsbas som gör det enklare för deras kunder och personal att hitta rätt information. PE Bygg & Arkitektur har sedan länge anpassat sin plattform till ett flexibelt arbetssätt och gör konsekvent genomtänkta teknikval som stöttar affärsmålen på bästa sätt över tid.  

 

Ladda ner kundcase

Teknik som gör det enkelt att växla upp och växla ner

Under de senaste åren har många vant sig vid att utföra sitt arbete på distans. Även yrkesgrupper som tidigare inte haft någon möjlighet att arbeta någon annanstans än från den fysiska arbetsplatsen. Digitaliseringen har också gjort att vi som kunder, invånare och patienter har vant oss vid en helt ny typ av flexibilitet. Vi räknar med att kunna lösa allt fler ärenden själva på nätet, och vi vill ha snabb och personlig service oavsett om serviceupplevelsen är digital eller fysisk.  

I kundcaset Flexibilitet som konkurrensfördel läser du om hur Kjell & Company använder Operator Connect för att ge deras kunder utmärkt service samtidigt som de underlättar vardagen för medarbetarna.

Ladda ner kundcase

Växla upp!

Se del ett i vår webbinariumserie om kommunikation- och växellösningar.

Enkla lösningar på massiva utmaningar

Upptäck Teams

ACE Knowledge

Kille på café med telefon och laptop

Jobba smartare med Operator Connect

Kille på café med telefon och laptop

Mobil som tjänst

Våra lösningar

Vill du veta mer?

Framtidens arbetsplats

Smart arbetsliv
översikt

Smart arbetsliv

Kunskapsbank