Telia är branschens mest hållbara varumärke

För tolfte året i rad har svenska konsumenter utsett Telia till det mest hållbara varumärket inom telekom i Europas största studie om hållbarhet, Sustainable Brand Index. Studien undersöker i vilken utsträckning konsumenter kopplar samman varumärken med hållbarhetsarbete.

Telias hållbarhetsarbete handlar om mer än miljö. Det hänger samman med digitalisering, som skapar förutsättningar för ett mer hållbart samhälle. Både genom ett effektivt och hållbart nyttjande av naturresurser och genom att kopplas samman företag och människor, oavsett var de befinner sig.

– Ett hållbart digitalt samhälle inkluderar alla, och det innebär att säkerställa tillgång till både uppkoppling och digitala färdigheter. Därför erbjuder Telia Sveriges bästa nät* samtidigt som vi arbetar för att trycka tillbaka det digitala utanförskapet och öka tryggheten på nätet. Genom konceptet Mer Digital hjälper vi fler seniorer att dra nytta av digitala tjänster, och med Mobilkörkortet guidar vi barn och föräldrar till en trygg start på nätet. Initiativ som dessa bidrar till att fler kan ta del av vårt digitala samhälles alla möjligheter. Det är en viktig fråga för oss, säger Anders Olsson, VD Telia Sverige.

Bland de hållbarhetsinitiativ som pågår inom Telia märks ambitiösa miljömål för att bli koldioxidneutrala i hela värdekedjan till år 2030, miljöcertifiering enligt ISO 14001-standarden, samt satsningar för att minska digitalt utanförskap och öka tryggheten online för barn och föräldrar. Sedan 2007 använder drivs Telias nät på 100% förnybar el, och vi har infört en hållbar mobilrörelse som skapar möjligheter att panta mobilen, laga mobilen och återbruka begagnade mobiler.

* Telias mobilnät är bäst i test enligt det oberoende mätföretaget umlaut, dec 2021.
Läs hela pressmeddelandet.
Läs också mer på Telias hållbarhetssidor.