Telia i samarbete med Region Jämtland

Telia och Platform24 hjälper Region Jämtland Härjedalen att öppna en digital mottagning för att minska belastningen på vården och samtidigt öka tillgängligheten till rådgivning och vård. Målet är att det ska bli både smidigare och enklare att söka vård i regionen, både nu under Coronapandemin och i framtiden.

Ambitionen bakom lösningar inom digital sjukvård låter oftast enkel – att erbjuda människor ett digitalt alternativ när de behöver hjälp. Det verkliga resultatet blir betydligt mer påtagligt – trycket på vården minskar och tillgängligheten och tryggheten för patienter ökar. Detta är naturligtvis särskilt viktigt i tider som denna då fler människor än vanligt behöver hjälp samtidigt. Det är också detta som är syftet med Telia och Platform24:s samarbete med Region Jämtland Härjedalen.

Digitala kanaler för alla medborgare

Genom den nya leveransen från Telia kan Region Jämtland Härjedalen ge sina invånare större tillgänglighet och högre medicinsk trygghet – det sker genom en tjänst som vägleder vårdsökande digitalt till rätt vårdinstans. När en person tagit kontakt per telefon eller online skickas en sms-länk till en webbsida där den sökande får svara på frågor om sina symptom och sin sjukdomshistoria.

Utifrån dessa svar sker sedan en automatisk bedömning där personen får rådgivning för egenvård, slussas vidare till ett online-besök med sjuksköterska, bokas in för ett fysiskt besök eller bedöms behöva akut vård.

Det har gått otroligt fort, säger Anna Granevärn, primärvårdschef i Region Jämtland Härjedalen, och fortsätter:

  Jag fick  i uppdrag att skapa ett snabbspår för en digital kanal tillgänglig för alla medborgare. Vi måste hinna ikapp den utveckling som vi har halkat efter i. Vi kommer inte heller att gå tillbaka till det gamla när den här Corona-situationen är över. De patienterna som valt att använda den här ingången till oss anger att de är mycket nöjda.

Anna Granevärn, primärvårdschef i Region Jämtland Härjedalen

Effektivisering för att tillgodose fler patienter

Telia har som ambition att vara en ledande digitaliseringspartner till regionerna i deras omställning mot en vård som ligger närmare patienten och är mer personlig. Tillsammans med Platform24 för Telia dialog med fler regioner för att utöka deras befintliga kontaktcenterlösning med Platform24:s lösning för vårdärenden.

Samarbetet med Platform24 är helt i linje med det vi vill åstadkomma.  Genom Telia Healthcare och vår lösning Telia Health Monitoring kan vi bidra till en mer proaktiv vård och till kontinuerlig uppföljning via distansmonitorering för, bland andra, kroniskt sjuka och äldre.

Nu kan vi också även hjälpa vårdsektorn med hantering och effektivisering för att bättre tillgodose allt fler patienter, säger Nina Bake, chef för Digital Health på Telia.

Nina Bake, Chef för Digital Health på Telia

Platform24

Telia Healthcare