24 januari 2024

4 min läsning

Kundcase

Akademiska Hus väljer nätlösning för framtidens fastigheter

Akademiska Hus har över 1000 fastigheter runt om i landet och en stabil uppkoppling är en förutsättning för att de ska kunna sköta beståndet på ett effektivt och hållbart sätt.

Människor vid konferensbord

Akademiska Hus är ett av Sveriges största fastighetsbolag. De äger, utvecklar och förvaltar moderna kunskapsmiljöer för universitet och högskolor från Luleå i norr till Malmö i söder. Deras tidigare uppkopplingslösning levde inte upp till kraven och valet stod mellan att investera i en ny nätlösning, och samtidigt anställa mer personal, eller välja nätverk som tjänst.

Michael Lisjak, ansvarig för IT-infrastruktur på  Akademiska Hus
Tillsammans med Telia jobbade vi fram ett bra koncept som möter alla våra uppkopplingsbehov.
Michael Lisjak, ansvarig för IT-infrastruktur på Akademiska Hus.

Uppkopplade fastigheter

Fastighetstekniska system för värme, kyla, el och ventilation är uppkopplade och kan energioptimeras och övervakas centralt. Om uppkopplingen går ner tappar de ögon och öron mot sina fastigheter och personalen behöver utföra ineffektiv och resurskrävande rondering.

Lösningen är designad för att minimera risk och har en redundant fiberanslutning på de större orterna och 4G-backup på de mindre. Men oavsett kvalitén på hårdvaran går det inte att eliminera risken och därför är snabba supportvägar för att identifiera och åtgärda problemen också en viktig del av lösningen.

Utmaningarna inom IT-säkerhet blir allt mer komplexa och för oss är det viktigt att vi har en partner som vi känner förtroende för och som förstår hur våra utmaningar ser ut.
Michael Lisjak, ansvarig för IT-infrastruktur på Akademiska Hus.

Flexibel arbetsplats nära akademin

A Working Lab är Akademiska Hus nationella koncept för co-working, makerspace, korta kontrakt, learning lab och andra flexibla mötesplatser. Miljöerna skapar förutsättningar för helt nya sätt att forska, jobba och studera i fastighetsbolagets campusnära lokaler. Inom ramen för konceptet erbjuder Akademiska Hus bland annat wifi som tjänst till de aktörer som har sin arbetsplats i A Working Lab-miljöerna, oavsett på vilken plats i landet de befinner sig. Wifi-tjänsten gör det också möjligt för gäster och personer som arbetar tillfälligt från A Working Lab att koppla upp sig på ett säkert sätt. För Akademiska Hus är en uppkoppling som möter användarens krav en fråga om förtroende.

Samarbetet med en trygg infrastrukturpartner låter oss fokusera på att utveckla tjänster som skapar värde för våra hyresgäster och effektivisera vår egen verksamhet.
Michael Lisjak, ansvarig för IT-infrastruktur på Akademiska Hus.

Datadriven optimering och tjänsteutveckling

I en smart byggnad är det möjligt att samla in oerhörda mängder data som kan generera värde både för den som förvaltar fastigheten och för hyresgästen. Med hjälp av stora insamlade datavolymer kan Akademiska Hus exempelvis erbjuda hyresgästerna olika tjänstepaketeringar för att visa hur lokalerna nyttjas, hur människor rör sig och vad man kan göra för att få till ett bättre flöde i lokalerna.

I dag förväntar sig hyresgäster att vi som fastighetsbolag laddar vårt erbjudande med fler värden än kvadratmeter och här är uppkopplingen en viktig möjliggörare.
Michael Lisjak, ansvarig för IT-infrastruktur på Akademiska Hus.

Summering

Rätt uppkopplingslösning är som en smart, hållbar och säker ryggsäck som rymmer allt som behövs under digitaliseringsresan. Den ger er full kontroll på era prylar, ingenting riskerar att förloras på vägen, och ni har alltid rätt saker med er oavsett vart ni är på väg. Uppkoppling som tjänst, och mjukvarudefinierad WAN, låter er skifta fokus från utrustning till verksamhetsutveckling, och IT får en strategisk funktion och försörjer organisationen med insikter. Genom att släppa kontrollen på hårdvaran får ni koll på all data, och kan utveckla verksamheten i en digital feedback-loop som säkrar effektivitet, konkurrenskraft och hållbarhet.

Med Telia som partner väljer ni själva hur mycket stöd ni vill ha. Vi levererar en uppkopplingslösning som möter era behov idag och i framtiden och hjälper gärna till med allt från teknik till stöd på den förändringsresa som digitaliseringen innebär. Varje verksamhet ska leva och andas sin egen kärnverksamhet – uppkoppling är det vi på Telia brinner för.