23 januari 2024

2 min läsning

Kundcase

PE Teknik & Arkitektur på smidig tillväxtresa

Redan för åtta år sedan byggde PE Teknik & Arkitektur en dynamisk och flexibel plattform som gjorde det möjligt för medarbetarna att arbeta platsoberoende.

Man framför höghus

Jörgen Strömberg arbetar som IT-chef på PE Teknik & Arkitektur och under hans snart 9 år på företaget har de växt från 300 till 900 medarbetare. Tidigare bestod koncernen av ett trettiotal självstyrande bolag och det var en utmanning att få gehör för investeringar i IT som skulle gynna utveckling och lönsamhet på koncernnivå.

Jörgen Strömberg, IT-chef på PE Teknik & Arkitektur
Idag har vi en mer renodlad verksamhet och en bolagsstruktur som främjar investeringsbeslut som skapar verkssamhetsnytta. Vi är noga med att göra genomtänkta teknikval och har inte bråttom till molnet.
– Jörgen Strömberg, IT-chef på PE Teknik & Arkitektur

Verktyg för en produktiv vardag

Det första steget mot ökad produktivitet togs när PE Teknik & Arkitektur byggde en
dynamisk och flexibel plattform som gjorde det möjligt för medarbetarna att arbeta platsoberoende. Genom att implementera en smidig process där användarna får datorer med basapplikationer installerade, och sedan bara behöver koppla upp sig för att hämta produktionsapplikationer, minskade den administrativa lasten för IT-avdelningen. Jörgen och hans kollegor prioriterar också att utveckla systemstöd för att främja enkelhet för användarna.

IT-lösningar ska bidra till bolagets lönsamhet och tillväxt och en viktig del är att erbjuda medarbetarna verktyg som gör oss starka på marknaden.
– Jörgen Strömberg, IT-chef på PE Teknik & Arkitektur

Innan den globala pandemni som accelererade utvecklingen mot mer flexibla arbetssätt hade PE Teknik & Arkitektur cirka 60 personer som arbetade på distans en vanlig arbetsdag. Vid pandemins slut hade denna siffra ökat till 600. Efter normaliseringen och borttagna restriktioner såg man ingen rusning tillbaka till kontoret. Företaget har 25 kontor i Sverige och är uppkopplade via redundant Datanet-access och en lösning som gör det möjligt att nå interna applikationer utan att lämna det interna nätverket. Användarna loggar in via
VPN.

Under de senaste åren har PE sett en ökning av antalet säkerhetsincidenter. För att höja säkerheten, och samtidigt förenkla miljön, valde de att växla över från enskilda säkerhetstjänster till en paraplylösning som ger ett bättre skydd och reducerar
administrationen.

När fler arbetar från en plats utanför kontoret exponeras bolaget mer mot världen utanför, och det blir ännu viktigarre med heltäckande och smidiga säkerhetslösningar.
– Jörgen Strömberg, IT-chef på PE Teknik & Arkitektur

Fler artiklar i samma ämne: