Trepart

Trepart - thumbnail Trepart

Trepart

Trepartsamtal används när du vill prata med tre personer samtidigt. Du behöver en tonvalstelefon med en R-knapp för att använda tjänsten. Tjänsten är kostnadsfri.

Så här gör du

  1. Tryck när du talar med en person och vill ringa upp en tredje. 
  2. Slå numret till den tredje personen.
  3. Tryck R3 när personen svarar. Alla tre kan nu delta i samtalet.

Tryck R om ingen svarar eller om det är upptaget så kommer du tillbaka till det första samtalet.

Bra att veta

  • En svag ton hörs var 15:e sekund under trepartssamtalet.
  • När du använder tjänsten får du ingen indikering på Samtal väntar när någon annan söker dig.
  • Om du som ringer upp lägger på, så kopplas de andra ner samtidigt.
  • Du betalar för de samtal du ringer, gör du ett trepartssamtal med två personer betalar du för båda samtalen.