Smsgrupp - thumbnail
Smsgrupp

Smsgrupp

Smsgrupp

{{ convertToPresentationFormat(price) }} {{ priceSuffix }} {{ priceDuration }}
0 kr
{{ convertToPresentationFormat(ordinaryPrice) }} kr
Vill du föra ett samtal med flera personer via sms där alla kan se vad alla andra skriver. Med sms kan alla vara med, inte bara de som har en smartphone.