Samtal väntar

Samtal väntar - thumbnail Samtal väntar

Samtal väntar

Samtal väntar gör så att du hör två diskreta toner i din telefon ifall någon ringer till dig samtidigt som du pratar med någon annan i telefon. Tjänsten är kostnadsfri och finns redan på ditt abonnemang. För att använda tjänsten behöver du en telefon med en R-knapp.

Guide

Bestä;lla tjä;nsten

Lyft luren. Tryck *43#.

Du få;r en bekrä;ftelse på; din bestä;llning.

Kontrollera att tjä;nsten ä;r inkopplad

 ;Lyft luren. Tryck *#43#.

Prata med den som ringer till dig

  • Tryck R2 fö;r att svara.
  • Tryck R2 igen nä;r du vill vä;xla mellan samtalen
  • Tryck R1 nä;r du vill avsluta det på;gå;ende samtalet och ta ö;ver det som vä;ntar.

Den som ringer till dig ska mä;rka att du ä;r upptagen

Tryck R0 så; tutar det upptaget direkt.

Du kan fortsä;tta det fö;rsta samtalet.

Den som ringer till dig ska vara med i ditt på;gå;ende samtal (Trepartsamtal)

 ;

Du behö;ver ringa ett nytt samtal utan att lä;gga på;

  • Tryck R - nu stå;r det fö;rsta samtalet och vä;ntar.
  • Slå; numret till personen du vill nå;.
  • Tryck R nä;r du vill å;tergå; till det fö;rsta samtalet.
  • Tryck R2 fö;r att pendla mellan samtalen.

Du kan vä;xla mellan samtalen hur må;nga gå;nger du vill och den som vä;ntar hö;r inte samtalet som på;gå;r. Under tiden du anvä;nder den hä;r tjä;nsten få;r du ingen indikering om att samtal vä;ntar.

Avbestä;lla tjä;nsten

Lyft luren. Tryck #43#.

Du få;r en bekrä;ftelse på; din bestä;llning. ;