Välj personlig kod till din Röstbrevlåda

Din personliga kod använder du för att lyssna av din meddelanden och göra inställningar. Första gången du ringer upp din Röstbrevlåda bör du ändra koden som du fick vid beställningen av tjänsten till en personlig kod. 

Välj personlig kod:

Ring *133# från din telefon. 
Tryck 0 för att avbryta välkomstmeddelandet.
Du blir nu ombedd att trycka din personliga kod följt av #. Ange den kod som du fick vid beställningen. 
Tryck 2 och sedan 2 igen. 
Välj en personlig kod genom att trycka in fyra valfria siffror och avsluta med #
Upprepa koden och avsluta med #. Du kan nu lägga på luren. 

SÖK SUPPORT