Spela upp och redigera inspelningar på inspelningsbar tv-box

Titta på dina inspelningar

  1. Tryck MENU på digitalboxens fjärrkontroll.
  2. Välj Inspelningar. Här finns alla dina inspelade program och planerade inspelningar samlade.
  3. Markera inspelningen du vill se och tryck OK.

Låsa inspelningar

Du kan låsa dina inspelningar för att begränsa tillgängligheten till vissa program eller för att de inte ska kunna raderas av misstag.

  1. Tryck MENU på tv-boxens fjärrkontroll.
  2. Välj Inspelningar, markera inspelningen du vill låsa och tryck på Grön knapp på fjärrkontrollen.
  3. Fyll i Pin-kod 2

För att spela upp låst inspelning anger du Pin-kod 2 när den efterfrågas.

Ta bort inspelningar

  1. Tryck på MENU och välj Inspelningar.
  2. Markera den inspelning som du vill ta bort och tryck på Blå knapp på fjärrkontrollen.

SÖK SUPPORT