Skapa administratör

 1. Logga in på Secure Manager portal.

 2. Klicka på Organisationer och välj Skapa administratör.

 3. Fyll i uppgifterna som behövs för det nya administratörskontot. Det är viktigt att du anger prefixet +46 i fältet för mobilnummer. Ange inga specialtecken i användarnamnet. Klicka på Spara.

 4. Klicka på fliken Kontaktinformation. Välj Land och Språk för det aktuella administratörskontot. Övriga uppgifter är frivilliga att fylla i.

 5. Nu ska du välja inloggningsmetod för administratören. Klicka på fliken Autentisering för att aktivera sms-inloggning för användaren. Klicka på Aktivera. Klicka slutligen på Spara.

 6. För att göra det enkelt för administratören att nå och logga in i Secure Manager så skickar du ett meddelande till administratören via e-post med instruktioner. Klicka på fliken Meddelanden. Under Meddelandemall kan du välja fördefinierade meddelandemallar. Du anpassar meddelandemallar under rubriken Användare -> Ändra meddelandemall. När du har skapat en för er fungerande meddelandemall kan den återanvändas för samtliga administratörer. Var noga med att behålla styrkoderna i texten som hämtar för användaren unika uppgifter till exempel lösenord. 

  När du har en meddelandemall som du är nöjd med och vill skicka ut till administratören, så väljer du den mall du önskar och klickar därefter på Spara. Nu hamnar meddelandet i en utkorg som benämns Korg.
   

 7. Klicka på Korg i vänstermenyn. Nu visas en ny sida på alla meddelanden i utkorgen. Klicka på Utför så skickas samtliga meddelanden iväg. Nu kan administratören nå och logga in i Secure Manager.

SÖK SUPPORT