Har du fått en kreditfaktura från oss?

I formuläret nedan ansöker du om återbetalning av innestående kredit hos Telia. 

 

För frågor om fakturans innehåll ber vi dig kontakta vår Fakturakundtjänst.

 

För frågor om utbetalning eller nyttjande av kreditfakturan ber vi dig kontakta vår Reskontraavdelning.

 

Företagsinformation

Fyll i ditt organisationsnummer (10 siffror) och företagsnamn.

Detta fältet kan inte lämnas tomt
Organisationsnumret ska skrivas i formatet xxxxxx-xxxx
Vi kan tyvärr inte hjälpa dig här, kontakta oss på telefonnummer 0771-198800
Ingen organisation med detta organisationsnummer hittades
Detta fältet kan inte lämnas tomt
Något gick fel när organisationsnumret skulle valideras. Vänligen försök igen senare.

Matchning eller återbetalning av kreditfaktura/kontoutdrag

Gäller ditt ärende en kreditfaktura eller ett tillgodohavande via kontoutdrag?

Vi kan tyvärr inte hjälpa dig här, kontakta oss på telefonnummer 0771-198800
Detta fältet kan inte lämnas tomt
Detta fältet kan inte lämnas tomt
Får bara innehålla siffror
Detta fältet kan inte lämnas tomt

Vill du matcha mot annan faktura/fakturor eller vill du ha en återbetalning till bankgiro/plusgiro?

Matchning mot annan faktura

Ange den/de fakturanummer som du vill matcha mot

Återstår belopp att betala efter matchning?

Återstår belopp att få tillgodo efter matchning?

Återbetalning

Vill du ha återstående belopp tillgodo insatt på bankgiro eller plusgiro? Aktuellt bankgiro eller postgiro måste tillhöra det företag som krediten är utställd till.

Bankgironummret är felformaterat
Plusgironummret är felformaterat

Kontaktuppgifter

Kontrollera angivna uppgifter

Företagsinformation

Organisationsnummer:
Företagsnamn:

Matchning eller återbetalning av kreditfaktura/kontoutdrag

Ärendet gäller: Kreditfaktura Kontoutdrag
Kreditfakturanummer:
Kontoutdragets första fakturanummer:
Totalt belopp tillgodo enligt kontoutdraget:
Metod för återbetalning: Matcha mot annan faktura Återbetalning till plusgiro/bankgiro

Matchning mot annan faktura

Fakturanummer: {{matchingInvoiceNumber.value}},
Återstår belopp att betala: {{creditController.credit.matchingHasRemainingToPay ? 'Ja' : 'Nej'}}
Återstår belopp att få tillbaka: {{creditController.credit.matchingHasRemainingCredit ? 'Ja' : 'Nej'}}

Återbetalning

{{creditController.credit.isBankgiro ? 'Återbetalning till bankgironummer:' : 'Återbetalning till plusgironummer:'}} {{creditController.credit.isBankgiro ? creditController.credit.bankGiroNumber.value : creditController.credit.plusGiroNumber.value}}

Kontaktuppgifter

Förnamn:
Efternamn:
E-postadress:
Mobilnummer:
Något gick fel. Vänligen försök igen senare

Tack!

Om alla uppgifter är korrekta kommer vi kreditera den angivna fakturan och återbetala resterande tillgodobelopp till angivet bankgironummer inom 7 arbetsdagar. Vi kommer skicka en bekräftele till angivet Mobilnummer/E-postadess när vi har hanterat ditt ärende.