Kostnadskontroll med beloppsgräns för fast telefoni

Du kan själv bestämma en beloppsgräns för ditt abonnemang. Om gränsen överstigs skickar vi en extra faktura för att du snabbt ska få kontroll över kostnaderna.

  1. Logga in på Mitt Telia.
  2. Välj faktura, fakturainställningar och klicka på beloppsgräns.
  3. Välj ditt abonnemang och den beloppsgräns du vill ha.
  4. Klicka Nästa och därefter OK.

Den förinställda beloppsgränsen i ditt abonnemang är 5000kr per månad eller kvartal, beroende på faktureringsperiod. Du kan få ett förvägsmeddelande via sms eller e-post när du uppnått 80% av din beloppsgräns. Förvägsmeddelande beställer du i samband med att du ändrar din beloppsgräns.

SÖK SUPPORT