Kostnader Telia Navigator

Surf ingår inte i Telia Navigator. Du betalar för den surfmängd du använder.

När du använder Telia Navigator betalar du för surfen. Appen drar väldigt lite surf, men tänk dock på att om du använder appen utomlands så tillkommer kostnader för dataroaming.

SÖK SUPPORT