Koppla in bredband och bredbandstelefoni via telejacket med telefonadapter och Zyxel-modem

 1. Koppla ur din gamla utrustning för telefoni och kontrollera att du har följande utrustning:

  A. Telefonadapter
  B. Strömadapter
  C. Nätverkskabel
  D. Delningsdosa
  E. Telefonkabel
  F. Zyxel-modem 

 2. Koppla telefonadaptern till modemet

  Nätverkskabeln ska gå från telefonadapterns Wan-uttag till Lan-uttaget på adsl-modemet (Zyxel modem uttag 3).

 3. Koppla din telefon till telefonadaptern

  Använd den medföljande telefonkabeln och koppla den från din telefon till uttaget märkt Telefon 1/telefonsymbol på telefonadaptern. 

  Om du har en jackslinga i bostaden och vill använda alla telejack, ersätt då detta steg med följande:
  Sätt delningsdosan i bostadens första telejack utanpå modemets delningsdosa och koppla delningsdosans telefonkabel till telefonadapterns uttag märkt telefon 2/telefonsymbol. Koppla in telefoner i valfria telejack i din bostad. 

 4. Koppla telefonadaptern till eluttaget

  Det gör du genom att koppla strömkabeln till telefonadapterns uttag märkt 12V AC/12V DC och sätt strömadaptern i ett eluttag. 

 5. Aktivera bredbandstelefoni

  Kontrollera att lampan Status på telefonadaptern lyser med fast sken.

 6. Ta fram din pinkod

  Du kan se din pinkod på Mitt Telia under Ärenden - Meddelanden.
  Lyft på luren och följ de muntliga anvisningarna för att aktivera din telefoni.

  Använd den telefonsladd som följer med i kartongen om telefonadaptern inte får kontakt med plattformen.

 7. Dina uppgifter kontrolleras

  Detta tar ett par sekunder. Om du har en telefonadapter så ser du att installationen är klar när lampan Phone 1 VoIP lyser med fast sken.

Problem med att mata in telefonnummer?

Ledningsproblem kan ibland göra att det inte går att mata in telefonnummer och pinkod via en telefon som är inkopplad på bostadsnätet. Koppla i så fall in telefonen direkt i telefonadaptern via den telefonkabel som följer med i paketet.

SÖK SUPPORT